Θετική πρωτοβουλία χαρακτήρισε ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ Κ. Μίχαλος το νομοσχέδιο που αφορά στη διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις «Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις», αναπτύσσοντας τις θέσεις των επιμελητηρίων, ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής την περασμένη εβδομάδα.

Όπως είπε, το σχέδιο νόμου μπορεί να συμβάλει, υπό όρους, στην αύξηση της παραγωγής, στη βελτίωση της παραγωγικότητας, τη διεύρυνση της απασχόλησης και των εξαγωγών, καθώς επιχειρεί να βελτιώσει τα αναπτυξιακά κίνητρα του Ν. 3908/11, ενώ προάγει και συγκεκριμένες μεγάλες επενδύσεις. Ωστόσο, για να καταστεί αποτελεσματικό εργαλείο για την δημιουργία ενός ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος, χρειάζεται τροποποιήσεις στους εξής τομείς:

Σχετικά με τις ενεργειακές επενδύσεις πρέπει να συμπληρωθεί το σχέδιο νόμου ώστε να δημιουργηθούν γέφυρες μεταξύ του παλιού και του σημερινού αναπτυξιακού νόμου που θα διασφαλίζουν την επέκταση των επενδυτικών σχεδίων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Είναι επίσης αναγκαίο να διασφαλιστεί ικανό ύψος επιχορηγήσεων σε έργα ΑΠΕ είτε με άρση των περιορισμών συσσώρευσης κεφαλαίου ανά περιφέρεια είτε με την αύξηση του πλαφόν χρηματοδότησης ανά επιχείρηση. Διαφορετικά μεγάλες επενδύσεις σε ΑΠΕ είναι δύσκολο να γίνουν, όπως υποστήριξε.


energypress.gr