Τη σύμβαση για την αντικατάσταση του αρδευτικού δικτύου Σκινιά, ένα έργο προϋπολογισμού 130.000 €, υπέγραψε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης. Παρών στην υπογραφή της σύμβασης ήταν και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιώργος Ταμιωλάκης.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου, προβλέπεται να αντικατασταθεί ο αγωγός που μεταφέρει νερό προς άρδευση και ξεκινά από τις γεωτρήσεις που βρίσκονται στις θέσεις «Φαραγγόμυλος», «Περιστεριώνας» και «Αγιοπετριάς», έως τη δεξαμενή αποθήκευσης νερού που βρίσκεται στην περιοχή «Αγία Παρασκευή».

Ο υφιστάμενος κεντρικός αγωγός του οποίου η καθαρή αρδευόμενη έκταση ανέρχεται περίπου σε 1.900 στρέμματα θα αντικατασταθεί με σωλήνες PE 3ης γενιάς, διαμέτρου Φ250, σε συνδυασμό με την πρόβλεψη που υπάρχει για την ανόρυξη μίας νέας γεώτρησης στην περιοχή.

Το συνολικό μήκος του αγωγού είναι 5.090μέτρα περίπου και ο όγκος νερού που θα διοχετεύεται θα είναι περίπου 160m3/h. Ο αγωγός θα ακολουθήσει κατά κανόνα την πορεία των υφιστάμενων αγροτικών δρόμων και θα τοποθετηθεί στο χείλος αυτών ώστε να αποφευχθεί η κατάληψη της ζώνης εφόδου, με στόχο να μην απαιτηθούν απαλλοτριώσεις αγροτικής γης.

Οι σωλήνες θα τοποθετηθούν σε ορύγματα βάθους 1μ από την στέψη του αγωγού. Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν κατάλληλα υλικά επίχωσης μέχρι την επιφάνεια του εδάφους.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75 % από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 25% από Εθνική Δαπάνη.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλη Νοεμβρίου του 2013