Η απαγόρευση ισχύει για όλα τα νέα καλλυντικά και τα συστατικά τους που πωλούνται στην ΕΕ, ανεξάρτητα από το σε ποιό μέρος του κόσμου πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές.

Η απαγόρευση ισχύει για όλα τα καλλυντικά και τα συστατικά τους ισχύει από το 2009. Ωστόσο η Ευρωπαϊκά Επιτροπή ζητάει τώρα και από τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ να εφαρμόσουν την ίδια απαγόρευση.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα υγείας και πολιτικής καταναλωτών, Τόνιο Μποργκ δήλωσε: «Η σημερινή έναρξη ισχύος της πλήρους απαγόρευσης διάθεσης στην αγορά είναι ένα σημαντικό δείγμα της σημασίας που αποδίδει η Επιτροπή στην καλή μεταχείριση των ζώων. Η Επιτροπή δεσμεύεται να συνεχίσει να υποστηρίζει την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων και συνεργασίας με τρίτες χώρες ώστε να ακολουθήσουν την ευρωπαϊκή προσέγγιση. Πρόκειται για σημαντική ευκαιρία για την Ευρώπη να αποτελέσει το παράδειγμα υπεύθυνης καινοτομίας στον τομέα των καλλυντικών χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των καταναλωτών».

Οι φιλοζωικές οργανώσεις συνεχίζουν να παλεύουν και για την παγκόσμια απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα.

Παρά την απαγόρευση 2009 της ΕΕ, επιχειρήσεις καλλυντικών είχαν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις δοκιμές σε ζώα για τις πιο σύνθετες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, όπως τοξικότητα η οποία μπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο. Ωστόσο, οι εν λόγω δοκιμές τώρα υπάγονται στην απαγόρευση πάρα πολύ.

Ωστόσο, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η πλήρης αντικατάσταση των δοκιμών σε ζώα από εναλλακτικές μεθόδους δεν είναι ακόμα δυνατή και ως εκ τούτου πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα στον τομέα αυτό.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι έχει χορηγήσει περίπου 238 εκατ. ευρώ από το 2007 έως το 2011 για την εν λόγω έρευνα. Η βιομηχανία καλλυντικών έχει συμβάλει επίσης, για παράδειγμα μέσω συγχρηματοδότησης της ερευνητικής πρωτοβουλίας SEURAΤ, με 25 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο οι επιχειρήσεις καλλυντικών υποστηρίζουν ότι η απαγόρευση θα μπορούσε να θέσει την Ευρώπη σε μειονεκτική ανταγωνιστική θέση στην παγκόσμια αγορά.


news247.gr από BBC, ΑΠΕ