Απορρίφθηκε από το ΕΣΡ η προσφυγή του ΣΥΡΙΖΑ κατά του Mega που αφορούσε στη μη μετάδοση της ανακοίνωσή του για το ομολογιακό δάνειο που έλαβε το κανάλι.

H Ανεξάρτητη Αρχή, εξετάζοντας τα στοιχεία, έκρινε ότι δεν υφίσταται παραβίαση των αρχών της πλουραλιστικής ενημέρωσης και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, όπως ισχυριζόταν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δεν έκανε δεχτή το αίτημά της για τη λήψη μέτρων εναντίον του Mega. Κατά την ψηφοφορία, μειοψήφησε μόνο η αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου.