Μείωση των τροχαίων ατυχημάτων αλλά και σημαντική μείωση των βεβαιωμένων τροχαίων παραβάσεων για το 2012 καταγράφει έρευνα από το Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και αφορά στην αποτελεσματικότητα και της επιδόσεις της τροχαίας αστυνόμευσηςστην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Η μελέτη στηρίζεται σε δυο άξονες ο πρώτος περιλαμβάνει τα ατυχήματα και ο δεύτερος τις παραβάσεις που καταγράφονται σε κάθε περιφερειακή ενότητα (πρώην νομοί) της Ελλάδος.

Συμπερασματικά στην Κρήτη το 2012, μόνο το Ρέθυμνο και το Λασίθι είχαν μείωση τροχαίων και καλές επιδόσεις στην αποτελεσματικότητα της τροχαίας αστυνόμευσης.

Αντιθέτως στα Χανιά και στο Ηράκλειο, φαίνεται πως υπήρξε πρόβλημα.

Ειδικότερα στην κατάταξη επικινδυνότητας των 51 περιφερειακών ενοτήτων (Νομών) το 2012 σε ότι αφορά στην Κρήτη :Τα Χανιά βρίσκονται στην 33η θέση (μέτριας επικινδυνότητας).
Το Ηράκλειο στην 36η θέση (μέτριας επικινδυνότητας)
Το Λασίθι στην 42η θέση (χαμηλής επικινδυνότητας)
Το Ρέθυμνο στην 44η θέση (χαμηλής επικινδυνότητας)

Σε ότι αφορά στην αποτελεσματικότητα της τροχαίας αστυνόμευσης :
Το Ρέθυμνο βρίσκεται στην 7η θέση (υψηλή αποτελεσματικότητα)
Το Λασίθι στην 28η θέση (μέτρια αποτελεσματικότητα)
Τα Χανιά στην 36η θέση (χαμηλή αποτελεσματικότητα)
Το Ηράκλειο στην 49η θέση (χαμηλή αποτελεσματικότητα)

Η έρευνα - μελέτη υπο τον τίτλο "Αξιολόγηση των επιδόσεων της τροχαίας αστυνόμευσης των περιφερειακών ενοτήτων για το 2012"  διεξήχθη απο τους :

Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης : Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Διευθυντής Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Ακαδημαϊκός, RoyalAcademy of Economic and Finance Sciences of Spain
Μιχαήλ Νικολαράκης : Διδάκτορας Πολυτεχνείου Κρήτης
Μιχάλης Δούμπος : Επίκουρος Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
Ανδρέας Δαριβιανάκης : Υπαστυνόμος Α’ Μεταπτυχιακός Φοιτητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα σημεία:

1. Το 2012 για πρώτη φορά οι επιδόσεις της χώρα μας συνολικά στην οδική ασφάλεια κρίνονται θετικές. Μειώθηκαν όλες οι κατηγορίες ατυχημάτων και παθόντων. Μετά από προσπάθεια πολλών ετών, ο αριθμός των νεκρών από τροχαία έπεσε επιτέλους κάτω από το όριο των 1000 ατόμων, στόχος που ήταν διαχρονικός ήδη από το 2000.

2. Διαπιστώθηκε σημαντική μείωση της αστυνόμευσης πανελλαδικά.

3. Έγινε αξιολόγηση του προσωπικού των υπηρεσιών τροχαίας και οι πίνακες πρέπει να μελετηθούν λεπτομερώς από τα στελέχη της αστυνομίας, συγκοινωνιολόγους και άλλους επιστήμονες ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.

4. Κάποιες περιφερειακές ενότητες έχουν πρόβλημα ατυχημάτων και χρειάζονται έκτακτα μέτρα γιατί παρουσιάζουν χρόνιο πρόβλημα, ενώ η απόδοση της τροχαίας δεν είναι ικανοποιητική και η αστυνόμευση κρίνεται ανεπαρκής.

5. Πρέπει να παρακολουθούνται σε κάθε περιφερειακή ενότητα οι αυξομειώσεις της απόδοσης από έτος σε έτος και να μελετηθούν τα αίτια της αύξησης ή της μείωσης, Αν οφείλονται σε μειωμένη απόδοση του προσωπικού οι αλλαγές πρέπει να είναι άμεσες.

6. Πρέπει να ληφθούν δραστικότερα μέτρα αστυνόμευσης και αύξηση της αστυνομικής παρουσίας σε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου, αλλά και μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα.

7. Πρέπει να αναθεωρηθούν τα ποσά των προστίμων των παραβάσεων σύμφωνα με τα νέα οικονομικά δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί.

8. Υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα για τους οδηγούς που κυκλοφορούν στις τουριστικές περιοχές (Λευκάδα, Χαλκιδική, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, κλπ.) και πρέπει οι αρμόδιοι φορείς να ενημερώνουν τους οδηγούς είτε με φυλλάδια, είτε με πληροφοριακές πινακίδες, είτε με τη χρήση της τηλεματικής ή των εφαρμογών της κινητής τηλεφωνίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

9. Εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών,ιδιαίτερα των μαθητών, για απόκτηση καλύτερης κυκλοφοριακής αγωγής σε κεντρικό επίπεδο, ούτε υπάρχει ούτε προβλέπεται κάποια για το άμεσο μέλλον.

10. Οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι αρμόδιοι φορείς της πολιτείας πρέπει να βρουν λύση στο πρόβλημα των ανασφάλιστων οχημάτων, με μείωση των ασφαλίστρων από τις εταιρείες, με εντατικοποίηση των ελέγχων και συγχρόνως με ενημέρωση των οδηγών για τις επιπτώσεις σε περίπτωση ατυχήματος.Οι ασφαλιστικές εταιρείες εξακολουθούν να μην συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες μείωσης των ατυχημάτων και γενικότερα της πρόληψης. Η δραστηριοποίησή τους προς την κατεύθυνση αυτή θα βοηθούσε σημαντικά, τόσο το κοινωνικό σύνολο, αλλά και τις ίδιες τις ασφαλιστικές εταιρείες.

11. Τέλος, θέλουμε να επισημάνουμε την ύπαρξη σχεδόν σε κάθε πόλη της χώρας ενός ή περισσοτέρων συλλόγων που ασχολούνται με την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και ενεργούν αυτοβούλως και ανεξέλεγκτα. Θα πρέπει από το υπουργείο που είναι αρμόδιο για την οδική ασφάλεια να γίνει μια καταγραφή αυτών των συλλόγων, να τους δίνονται κατευθυντήριες γραμμές δράσης, να συντονίζονται και σε συνεργασία με επιστήμονες του είδους να ενεργούν συντονισμένα και αποτελεσματικά.

Δείτε εδώ ολόκληρη την έρευνα

Flashnews.gr