Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου υπογράφτηκε μεταξύ άλλων την Πέμπτη 13 Μαρτίου κατά τη διάρκεια της τακτική συνεδρίασης του Δ.Σ του Επιμελητηρίου.

Πιο συγκεκριμένα και όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στη συνεδρίαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο:

1.- Ενέκρινε την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΔΑΣΤΑ) με αντικείμενο τη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας και σύνδεσης της ΔΑΣΤΑ με το Επιμελητήριο Ρεθύμνης με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης και της τοπικής οικονομίας. Τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται να συνεργαστούν με καλή πίστη και να αναλάβουν κάθε πρωτοβουλία και δραστηριότητα για την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

α) την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων του τόπου, β) την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων για την ανάδειξη και διάδοση πολιτικών απασχόλησης των νέων σε θέσεις ευθύνης με δημιουργικούς όρους, γ) την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών σε θέματα καινοτομίας εκπαίδευσης - κατάρτισης, εφαρμοσμένης έρευνας και προώθησης της επιχειρηματικότητας που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα και τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας.
Με την ίδια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου, όρισε τους εκπρόσωπους του για την υλοποίηση του Πρωτοκόλλου, ως εξής: α) Κων/νος Βουρλάκης, ως τακτικός, β) Κων/νος Φραγκάκος, ως αναπληρωματικός.

2.- Όρισε τους εκπροσώπους του στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης, ως εξής: α) Κων/νος Βουρλάκης, ως τακτικός, β) Ευάγγελος Μανιουδάκης, ως αναπληρωματικός.

3.- Όρισε τους εκπροσώπους του για τη συγκρότηση της Επιτροπής προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης έτους 2013, ως εξής: α) Γεώργιος Πολιουδάκης, ως τακτικός, β) Ιωάννης Σταγκουράκης, ως αναπληρωματικός.

4.- Ενέκρινε την παροχής της αιγίδας του Επιμελητηρίου για τη διοργάνωση, στην Αθήνα, από 24 μέχρι 27 Μαΐου 2013, στο στάδιο TAE KWON DO, της έκθεσης ΚΡΗΤΗ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, θέλοντας με την κίνηση αυτή να δώσει προτεραιότητα στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, ως βασικό εργαλείο εξόδου από την κρίση. Η έκθεση αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον αξιόλογου αριθμού εκθετών, πράγμα που σημαίνει ότι ο εμπορικός και επιχειρηματικός κόσμος της Κρήτης αντιστέκεται, έχει λάβει το μήνυμα των καιρών και προχωρά μπροστά στην κατάκτηση νέων αγορών.

5.- Ενέκρινε την επιχορήγηση της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, με το ποσό των 2.000,00 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών της εξόδων και συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας της.