Μετά από δημοσιεύματα και φωτογραφίες στα τοπικά μέσα ενημέρωσης γίνεται αναφορά στις σπατάλες στις δημόσιες υπηρεσίες, και το υλικό το οποίο αντικαθίσταται για αγορά νέου. Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω αναφορές αφορούν την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία αντικατέστησε τον εξοπλισμό σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές καθώς και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, το οποίο πρόσφατα προέβη σε πλήρη αντικατάσταση γραφείων, ντουλαπών μέχρι και κουρτινών στα χειρουργεία, τα οποία ήταν σε άριστη κατάσταση.

Όπως αναφέρει ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης στην παρέμβασή του: «αντίστοιχα φαινόμενα συμβαίνουν και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, με το πρόσχημα ότι η αντικατάσταση είναι επιβεβλημένη γιατί διαφορετικά θα «χαθούν» κονδύλια του ΕΣΠΑ που προορίζονται για αυτό το σκοπό».

Στις αναφορές για σπατάλες στις δημόσιες υπηρεσίες, και στο υλικό το οποίο αντικαθίσταται, απαντά ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστής Χατζηδάκης, στην κοινοβουλευτική παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Υπουργός κ. Κ. Χατζηδάκης: «βασική αρχή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και όχι μόνο λόγω της υφιστάμενης δημοσιονομικής κρίσης, ο κατά το δυνατόν περιορισμός τόσο των λειτουργικών δαπανών όσο και των δαπανών για την αγορά νέων ή την αντικατάσταση παγίων εγκαταστάσεων εξοπλισμού».

Με δεδομένη την υπάρχουσα δημοσιονομική συγκυρία και της απορρέουσας από το μνημόνιο και το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής δέσμευσης της χώρας μας για μείωση των δημοσίων δαπανών, το Υπουργείο έχει σχεδόν ελαχιστοποιήσει τις δαπάνες για προμήθειες εξοπλισμού(έπιπλα, μηχανογραφικός εξοπλισμός κλπ.).

«Όσον αφορά στον εξοπλισμό που λόγω παλαιότητας δεν καλύπτει το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, αυτός παραδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, είτε στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού, είτε στην Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. για αξιοποίηση»και όπως υπογραμμίζει στην έγγραφη απάντησή του ο Υπουργός κ. Κ. Χατζηδάκης: «Ο αντικαθιστώμενος εξοπλισμός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων που σχεδιάζεται να γίνει σε βάθος πενταετίας(20%ετησιως), εφόσον μπορεί να αξιοποιηθεί, θα διατεθεί σε φορείς με κοινωνική προσφορά όπως σχολεία, ιδρύματα παιδιών κλπ.»