Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013 και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

1. Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3010/2002, της Κ.Υ.Α. με αριθμ. Η.Π. 37111/2003), για τα παρακάτω έργα:

1.1 «Δίκτυα αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Θραψανού, Βόνης, Ζωφόρων Δήμου Μινώα Πεδιάδας» Ν. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 319/14-2-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

1.2 «Λειτουργία Υφιστάμενης γεώτρησης στη θέση ¨ΡΥΑΚΙΑ¨, Τ.Κ. Στύλου, Δ. Αποκόρωνα, Π.Ε. Χανίων της ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. – SAMARIA», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 323/5-2-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

1.3 «Επέκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας (κλασσικού τύπου) 4* (ELOUNDA BLUE BAY), ιδιοκτησίας «ΛΗΔΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε», στη θέση Αγία Παρασκευή εκτός ορίων οικισμού Κοινότητας Ελούντας, Δήμου Αγίου Νικολάου Ν. Λασιθίου» σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 237/14-2-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

1.4 «Οδός Ηράκλειο – Μαλάδες – Γέφυρα» στο Νομό Ν. Ηρακλείου σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4031πε/19-2-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

1.5 «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Σκουλουφίων – Έρφων Δ.Ε. Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνου» Π.Ε. Ρεθύμνου σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2418πε/26-2-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

2.1 «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ) μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ιεράπετρας για την υλοποίηση του έργου, «Μικρά Έργα Οδοποιίας Δήμου Ιεράπετρας» συνολικού προϋπολογισμού 260.000,00 ευρώ, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. οικ. 3398/22-02-2013 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου

2.2 «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ) Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αγίου Νικολάου, για το έργο «Ανασκαφική Έρευνα στη θέση Εμπόδιο στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 3032/19-02-2013 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου

2.3 «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ) Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αγίου Νικολάου, για το έργο «Ανασκαφική έρευνας στη θέση Σταυρός στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 3037 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου

2.4 «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ) Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Πολιτισμού), Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Καντάνου – Σελίνου για την πράξη: «Ανασκαφική έρευνα στο Φρούριο Castel Selino Δήμου Καντάνου-Σελίνου, μελέτη και συντήρηση ευρημάτων», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. οικ. 6578/289/26-02-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

2.5 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ) Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Πολιτισμού), Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Καντάνου – Σελίνου για την πράξη: «Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων Ελύρου και Καντάνου, Δήμου Καντάνου-Σελίνου», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. οικ. 6579/290/26-02-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

2.6 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ) μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Χανίων, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου και του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης Ανώνυμη εταιρεία Ο.Τ.Α. με αντικείμενο τη Θεατρική ανάπτυξη της Περιφέρειας, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 7060/04-02-2013 έγγραφο του ΔΗΠΕΘΕΚ Κρήτης.

2.7 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ) μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Πλατανιά, του Δήμου Καντάνου - Σελίνου, του Δήμου Κισσάμου, του Δήμου Αποκορώνου και του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης Ανώνυμη εταιρεία Ο.Τ.Α. με αντικείμενο τη Θεατρική ανάπτυξη της Περιφέρειας, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 7060/04-02-2013 έγγραφο του ΔΗΠΕΘΕΚ Κρήτης.

2.8 Έγκριση δεύτερης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Ρεθύμνης, η οποία εγκρίθηκε με τις υπ΄αρίθμ. 226/2011 και 52/2012 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και αφορούν την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση κεντρικής αρτηρίας πόλης Ρεθύμνου», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. οικ. 1561/07-03-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.