Οι γονείς μπορεί να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερη σύγχυση όταν παίρνουν την απόφαση για την χειρουργική διόρθωση εξωτερικών χαρακτηριστικών των παιδιών τους ή όταν τα παιδιά τους έχουν την επιθυμία να αλλάξουν ή να διορθώσουν κάποιο εξωτερικό χαρακτηριστικό τους.

Για επανορθωτικές επεμβάσεις όπως το λαγώχειλο και το λυκόστομα ή τις επεμβάσεις κρανιοπροσωπικής χώρας τα οφέλη της πρώιμης θεραπευτικής αντιμετώπισης θα είναι συνήθως σαφή.

Οι γονείς συνήθως συμβουλεύονται χειρουργούς, ψυχολόγους και άλλους ειδικούς που παρέχουν ικανοποιητικές διαβεβαιώσεις ότι η επιτέλεση του χειρουργείου είναι η καλύτερη επιλογή για το παιδί τους.

Εντούτοις, σε περιπτώσεις όπως η ωτοπλαστική οι επιλογές μπορεί να μην είναι τόσο σαφείς. Εάν το παιδί δεν δείχνει να δίνει ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι δείχνει “διαφορετικό”, οι γονείς μπορεί να μην επισπεύσουν χρονικά την επιτέλεση του απαιτούμενου χειρουργείου.

Εντούτοις, εάν το παιδί αισθάνεται μειονεκτικά για την εξωτερική του εμφάνιση, οι γονείς πρέπει να αποφασίσουν για την χειρουργική αντιμετώπιση του προβλήματος, ώστε να διασφαλίσουν την ψυχολογική υγεία και την αυτοεκτίμηση του παιδιού.

Ορισμένες επεμβάσεις αισθητικής πλαστικής χειρουργικής μπορούν να προσφέρουν σημαντικά ψυχολογικά οφέλη σε εφήβους με την προϋπόθεση ότι αυτοί εμφανίζουν ικανοποιητικό βαθμό προσαρμογής στο κοινωνικό σύνολο και είναι ψυχολογικά σταθεροί.

Επεμβάσεις αισθητικής πλαστικής χειρουργικής δεν πρέπει ποτέ να επιβάλλονται σε έναν έφηβο, ούτε πρέπει η εμμονή ενός εφήβου να επηρεάζει την κρίση ενός πλαστικού χειρουργού.

medicaltime.gr/ Εμμανουήλ Δασκαλάκης, Πλαστικός Χειρουργός