Για την καταπολέμηση της ανεργίας απαιτούνται επιπλέον ευρωπαϊκοί πόροι, τόνισε στις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στην τριμερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, επισημαίνοντας, παράλληλα ότι «η κοινωνική συνοχή και η προώθηση της απασχόλησης δεν συνιστούν μόνο αποτέλεσμα της ανάπτυξης, αλλά και βασική προϋπόθεση για αυτήν».

Ο κ. Βρούτσης συνέδεσε τις προσπάθειες για ανάπτυξη, με τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της ανεργίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, «ώστε να ανταποκριθούμε στο αίτημα για ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στις υψηλές προσδοκίες των ευρωπαϊκών λαών», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τόνισε, επίσης, πως «η ενίσχυση, όμως, της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι για την ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής της ευρωζώνης και, στην Ελλάδα, αποτελεί το πλέον επώδυνο σύμπτωμα της κρίσης, δηλαδή τα υψηλά επίπεδα ανεργίας».

«Στη χώρα μας» είπε ο υπουργός Εργασίας «η ανεργία ανέρχεται σε πρωτοφανή επίπεδα, ειδικά στους νέους ηλικίας 15- 24 ετών, που ανέρχεται στο 60% και προκαλεί, όχι μόνο κοινωνικά προβλήματα και υψηλότατο κόστος για την οικονομία, αλλά και σοβαρές εσωτερικές πολιτικές επιπτώσεις».

Αναφέρθηκε, στη συνέχεια, στις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης για την ενίσχυση της απασχόλησης και ειδικότερα στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Νέων και στο στοχευμένο πρόγραμμα, «που έχει ως στόχο την ανακούφιση περίπου 400.000 οικογενειών που δεν διαθέτουν ούτε έναν εργαζόμενο».

Ο υπουργός επισήμανε την ανάγκη της αύξησης της χρηματοδότησης για την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων.

«Απαιτείται γενναία χρηματοδότηση των νέων παρεμβάσεων, από το σύνολο των Διαρθρωτικών Ταμείων και όχι μόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο» τόνισε ο υπουργός, ενώ ζήτησε την άρση εμποδίων που επιδρούν ανασταλτικά στην αξιοποίηση των πόρων για την καταπολέμηση της ανεργίας, όπως είναι ο κανόνας De Minimis.

Αναφερόμενος στο ελληνικό πρόγραμμα της δημοσιονομικής προσαρμογής, ο κ. Βρούτσης τόνισε ότι «η Ελλάδα επιδεικνύει τους ταχύτερους ρυθμούς σε όλη την Ευρώπη, σε διαρθρωτικές αλλαγές και σε επίπεδο δημοσιονομικής προσαρμογής» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι ήδη, από φέτος, η χώρα θα έχει πρωτογενές πλεόνασμα.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, το ζήτημα του κοινωνικού διαλόγου, ο υπουργός Εργασίας υποστήριξε ότι η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει με ωριμότητα και πνεύμα προσαρμογής να τον καταστήσει εποικοδομητικό και, κυρίως, χρήσιμο.

«Μόνο αν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι εμπλακούν ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων, μπορεί να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των δράσεων και να αντληθούν αμοιβαία οφέλη, που θα ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, αλλά και την εμπιστοσύνη των πολιτών στο ίδιο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα» κατέληξε ο κ. Βρούτσης.

newsbeast.gr