«Αδιέξοδο» στην επιδιωκόμενη επιτάχυνση της Δικαιοσύνης και ιδιαίτερα των φορολογικών υποθέσεων διαπιστώνει τρόικα και κυβέρνηση η οποία επανακαθορίζει τώρα τους στόχους της, επεκτείνοντας την εφαρμογή κάποιων μέτρων, όπως αυτό για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών και στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Μετά τις επαφές που είχε με το υπουργείο της Δικαιοσύνης και μέλη δικαστικών ενώσεων το κλιμάκιο της τρόικας φαίνεται να «κάνει πίσω» στους αριθμητικούς και χρονικούς στόχους τους οποίους είχε θέσει προκειμένου να προχωρήσει η εκδίκαση κυρίως των φορολογικών υποθέσεων που εκτιμάται ότι θα αποφέρουν έσοδα στα δημόσια ταμεία. Και αυτό γιατί, το ασφυκτικό πλαίσιο που είχε αρχικά τεθεί για την έκδοση των αποφάσεων και ειδικά από τα Διοικητικά Δικαστήρια που «απορροφούν» τον μεγαλύτερο όγκο των φορολογικών υποθέσεων, κρίθηκε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί, αφού δεκάδες νέες υποθέσεις προστίθενται καθημερινά.

Για τον λόγο αυτό το κλιμάκιο της τρόικας ζήτησε από το υπουργείο Δικαιοσύνης να επανακαθορίσει τη δράση του, αξιοποιώντας όλους τους νόμους και τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί τα τελευταία χρόνια για την επίσπευση απονομής της Δικαιοσύνης. Σε αυτό, ωστόσο, που συμφώνησαν ήταν ότι φορολογικές υποθέσεις που υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ θα εκδικάζονται εντός τριών μηνών.

Παράλληλα, θα τεθούν και πάλι «επί τάπητος» μέτρα και θεσμοί σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της Δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, το υπουργείο Δικαιοσύνης προτίθεται να επεκτείνει να επεκταθεί το μέτρο της διαμεσολάβησης (εξωδικαστική επίλυση διαφορών) και στις υποθέσεις των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, όπως και στις αστικές μικροδιαφορές μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ.

Επιπλέον, θα καθιερωθεί ο θεσμός των ενδικοφανών προσφυγών. Ειδικές επιτροπές θα αποφασίζουν ποιες υποθέσεις θα μπορούν να κατατίθενται στα Διοικητικά Δικαστήρια και ποιες θα απορρίπτονται. Οι επιτροπές αυτές θα απαρτίζονται από συνταξιούχους δικαστές, μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) που έχουν βγει στη σύνταξη, καθηγητές Πανεπιστημίων, μέλη Δικηγορικών Συλλόγων και Επιμελητηρίων κ.λπ..

Ακόμη, θα αναμορφωθεί ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και θα εισαχθεί η ηλεκτρονική κατάθεση προσφυγών, δικογραφιών, κ.λπ. και στη Διοικητική Δικαιοσύνη, ενώ θα εφαρμοστεί η τηλεδιάσκεψη στις πολιτικές υποθέσεις.

Τέλος, θα υπάρξει ανακατανομή των διοικητικών δικαστών κατά δικαστήριο, ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν.

Επιμέλεια: Μαριάννα Μαρμαρά