Τα προγράμματα που λειτουργούν για τον περιορισμό και την αποτροπή των δυσμενών συνεπειών που επηρεάζουν τόσο το φυσικό περιβάλλον όσο και την οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη του τουρισμού, αλλά και του πρωτογενούς τομέα σε όλη την επικράτεια, επισημαίνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ευάγγελος Λιβιεράτος, μετά από παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη για την μείωση των φυσικών εκτάσεων προς όφελος της επέκτασης της γεωργικής γης, των υποδομών και των οικισμών την εικοσαετία 1987-2007.

Σύμφωνα με έκθεση της WWF Ελλάς την εικοσαετία 1987-2007, η χώρα μας απώλεσε περισσότερα από έξι εκατομμύρια στρέμματα φυσικών εκτάσεων, έναντι μιας αντίστοιχης αύξησης των γεωργικών και δευτερευόντως των λοιπών, κυρίως αστικών, καλύψεων.

Όπως επισημαίνει ο Υπουργός κ. Ευαγ. Λιβιεράτος: «η Διεύθυνση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ, έχει θεσμοθετήσει Χωροταξικά Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασμού και αειφόρου Ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης που καταρτίστηκε από το Υπουργείο, με το οποίο παρέχονται κατευθύνσεις στρατηγικού χαρακτήρα για την αειφόρο χωρική ανάπτυξη σε χρονικό ορίζοντα δεκαπενταετίας. Ειδικότερα, στο άρθρο 10 προβλέπονται κατάλληλες πολιτικές και μέτρα για τη διατήρηση, την προστασία και την ανάδειξη των περιοχών της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, τη διατήρηση και ανάδειξη της ποικιλομορφίας της υπαίθρου, καθώς και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων. Επίσης μεταξύ άλλων δίδονται χωρικές κατευθύνσεις για το δράστικό περιορισμό της άναρχης οικιστικής ανάπτυξης με την προώθηση της αρχής της συμπαγούς πόλης».

Ακόμα, λειτουργούν τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Α.Α. για τον Τουρισμό(2009), τη Βιομηχανία(2008), τις ΑΠΕ(2008) και τις Υδατοκαλλιέργιες(2011) με τα οποία εξειδικεύονται οι γενικές κατευθύνσεις και αφορούν στην ανάπτυξη και χωρική οργάνωση των αντίστοιχων παραγωγικών δραστηριοτήτων και τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Α.Α. για τις 12 Περιφέρειες της Χώρας τα οποία περιλαμβάνουν κατευθύνσεις για την ισόρροπη και αειφόρο διάρθρωση του περιφερειακού οικιστικού δικτύου.

Ακόμη, οπως αναφέρεται απο τον Υπουργο κ. Ευαγ. Λιβιεράτο στο έγγραφό του: «μέχρι σήμερα η δασική υπηρεσία σε εφαρμογή των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, ενεργεί τα οφειλόμενα για την προστασία των δασών, των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, προς όφελος της προστασίας του περιβάλλοντος και της Δημόσιας Περιουσίας».

Τέλος, ενόψει της κατάρτισης των δασικών χαρτών, έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη, σε συνάρτηση με τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου θα εξασφαλιστούν με τον καλύτερο τρόπο η προστασία των ανωτέρω εκτάσεων.