Στην Ελλάδα οι πολίτες καλούνται να υποστούν μιαν αφόρητη λιτότητα προκειμένου το κράτος να δανειστεί και μεγάλο τμήμα των δανείων να δοθεί για την "ανακεφαλαίωση" των τραπεζών.

Στην Κύπρο οι καταθέτες - πελάτες των τραπεζών καλούνται να δώσουν κάτι αναλόγως των καταθέσεών τους γιατί οι Κυπριακές τράπεζες έχουν πρόβλημα.

Και εγώ ο αφελής αναρωτιέμαι.

Στην δεκαετία 2000 - 2010 όλες οι τράπεζες εμφάνιζαν συνεχώς κέρδη και μάλιστα διαρκώς αυξανόμενα.

Κάθε χρόνο μοίραζαν μερίσματα στους μετόχους τους.

Που πήγαν όλα αυτά τα λεφτά ;

Οι μέτοχοι έχουν ονοματεπώνυμο ; Ελέγχθησαν τα οικονομικά-περιουσιακά τους στοιχεία ;

Ζητήθηκαν ευθύνες απο τις διοικήσεις των τραπεζών ;

Ναπ.Σ.