Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη πρύτανη στο Πολυτεχνείο Κρήτης με με τη διαδικασία που προβλέπεται από το N4076/2012 πραγματοποιούνται σήμερα στο ίδρυμα.

Υποψήφιοι για την θέση του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι οι :

• Βασίλειος Διγαλάκης, Καθηγητής, Τμήμα ΗΜΜΥ, Πολυτεχνείο Κρήτης.
• Ιωάννης Σαριδάκης, Καθηγητής, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης (έως τώρα αντιπρύτανης)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, έχει ανατραπεί τελείως η διαδικασία που τηρείτο μέχρι τις τελευταίες πρυτανικές εκλογές και στην ανάδειξη της διοίκησης των ιδρυμάτων δεν συμμετέχουν πλέον οι φοιτητές αλλά μόνο τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (καθηγητές,αναπλ.καθηγητές,επίκουροι καθηγητές και λέκτορες).

Έτσι δικαίωμα ψήφου για την ανάδειξη του Πρύτανη, έχουν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους , στους οποίους – σε ότι αφορά στις εκλογές στο Πολυτεχνείο Κρήτης, είναι εγγεγραμμένοι 126 καθηγητές – μέλη ΔΕΠ του ιδρύματος.

Η ψηφοφορία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή το οποίο είναι συνδεδεμένο με το Υπουργείο Παιδείας (σύστημα Ζεύς) και θα ολοκληρωθεί στις 15:00, ενώ μετά από δύο περίπου ώρες αναμένεται να έχει εξαχθεί το αποτέλεσμα.

Να σημειωθεί πως έχει ήδη αναδειχθεί το Συμβούλιο Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, το οποίο αποτελείται από τα εξής μέλη (αλφαβητική σειρά)

• Αγάθος Σπύρος (εξωτερικό μέλος)
• Αγιουτάντης Ζαχαρίας (εσωτερικό μέλος)
• Βασενχόφεν Λουδοβίκος (εξωτερικό μέλος)
• Γεντεκάκης Ιωάννης (εσωτερικό μέλος)
• Διαμαντόπουλος Ευάγγελος (εσωτερικό μέλος)
• Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος (εσωτερικό μέλος)
• Καλογεράκης Νικόλαος (εσωτερικό μέλος)
• Κομνινέλλης Χρήστος (εξωτερικό μέλος)
• Ματσατσίνης Νικόλαος (εσωτερικό μέλος)
• Μουστάκης Βασίλειος (εσωτερικό μέλος)
• Οικονομίδης Μιχάλης (εξωτερικό μέλος)
• Οικονόμου Γεώργιος (εξωτερικό μέλος)
• Τσιχριτζής Διονύσης (εξωτερικό μέλος, Πρόεδρος Συμβουλίου)
• Χριστόπουλος Διονύσιος (εσωτερικό μέλος)