Για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας για την καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες της Βιάννου αλλά και την στασιμότητα για τις αποζημιώσεις σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, απαντά ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, μετά από παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Οι ζημιές από πυρκαγιά στη φυτική παραγωγή δεδομένου ότι δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Ασφάλισης φυτικής παραγωγής, εντάσσονται σε προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, τα οποία ενισχύονται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, μετά την έγκριση του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως αναφέρει ο Αν/της Υπουργός κ. Μ. Χαρακόπουλος: «στο πλαίσιο αυτό, οι ζημιές που προξενήθηκαν στο φυτικό κεφάλαιο(ελαιόδενδρα κ.λ.π.) και στο πάγιο κεφάλαιο(κυρίως θερμοκήπια και μερικά ποιμνιοστάσια) του Δήμου Βιάννου της Π.Ε. Ηρακλείου «»συμπεριελήφθησαν από τον ΕΛΓΑ στο ετήσιο πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, που αφορά στις πυρκαγιές της χώρας το 2012, το οποίο, μετά και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών, απεστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΕΛΓΑ μετά την έγκρισή του θα δύναται να καταβάλλει τις ενισχύσεις».

Σημειώνεται ακόμα ότι «οι καταγραφές για το πάγιο κεφάλαιο έχουν ολοκληρωθεί, ενώ για το φυτικό έχουν διενεργηθεί οι σχετικές επισημάνσεις από κλιμάκια του ΕΛ.Γ.Α και η οριστική εκτίμηση των ζημιών θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη περίοδος κατά την οποία ολοκληρώνεται η αναβλάστηση των δέντρων». Συνεπώς, μόλις εγκριθεί το πρόγραμμα από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΕΛΓΑ θα δύναται να καταβάλει τις ενισχύσεις σταδιακά, ανάλογα με το ρυθμό αποκατάστασης των ζημιών.

Όσον αφορά στις ζημιές από πυρκαγιά στο ζωικό κεφάλαιο της περιοχής Βιάννου, επισημαίνεται ότι: «οι εν λόγω ζημιές αποζημιώθηκαν από τον ΕΛΓΑ, αφού εντάσσονται μεταξύ των κινδύνων στην υποχρεωτική ασφάλιση».

Για τις αποζημιώσεις στις επιχειρήσεις και τις ρυθμίσεις από τις τράπεζες για τους πληγέντες της Βιάννου, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας, απαντά στον Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη, ότι όσον αφορά στις επιχειρήσεις, το Υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο για την αποζημίωση επιχειρήσεων κατά 30% της ζημιάς μέσω της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (για κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα κλπ) από φυσικές καταστροφές.

Επισημαίνει ότι για την έκδοση σχετικής απόφασης απαραίτητες προϋποθέσεις είναι: α)οι εν λόγω επιχειρήσεις να ευρίσκονται στην περιοχή που έχει οριοθετηθεί και β) οι λεπτομερείς συγκεντρωτικές καταστάσεις καταγραφής ζημιών των επιχειρήσεων από την αρμόδια Περιφέρεια ενώ για τα εξειδικευμένα πιστωτικά μέτρα ο κ. Ι. Στουρνάρας, απαντά ότι αυτά λαμβάνονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με γνώμονα διάφορες παραμέτρους