Ο Δήμος Φαιστού σε συνεργασία με τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, ξεκίνησε από σήμερα να πραγματοποιεί εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα σχολεία (Γυμνάσια- Λύκεια) του Δήμου σχετικά με το εν λόγο ζήτημα. Συγκεκριμένα, σήμερα, η Κοινωνική Λειτουργός του Δήμου Φαιστού κ. Φούρναρη Χαρίκλεια πραγματοποίησε ενημερωτική ομιλία σε μαθητές της Α’ & Β’ τάξης του Λυκείου Μοιρών κατά την οποία αναδείχτηκαν οι κοινωνικές προεκτάσεις του φαινομένου που φαίνεται να παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις στις σχολικές κοινότητες τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα παρουσιάστηκαν προτάσεις οι οποίες έχουν ως ευρύτερο στόχο την μείωση και εξάλειψη του φαινομένου στα πλαίσια της μαθητικής κοινότητας. 

Βασικός σκοπός της παραπάνω δράσης είναι η πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη των φαινομένων εκφοβισμού και βίας στο σχολικό πλαίσιο. Η ενδυνάμωση των μαθητών και η καλλιέργεια ενσυναίσθησης επί του ζητήματος, συμπληρώνουν το περιεχόμενο των γενικότερων στόχων της δράσης. Σε επίπεδο μεταγνωστικών γνώσεων είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός, ότι η όποια ενέργεια εκπαιδευτικού περιεχομένου για την βελτιστοποίηση των γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, μπορεί να βελτιώσει τις διαπροσωπικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών. 

Οι μαθητές του σχολείου παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την παρουσίαση από την Κοινωνική Λειτουργό ενώ ακολούθησε διάλογος και ερωτήσεις από τους μαθητές. Συμπερασματικά, η ύπαρξη κάθε μορφής βίας και εκφοβισμού σχετίζεται με μια οικουμενική πραγματικότητα, η οποία εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με την ηλικία και το φύλο στην εκάστοτε κοινωνική πραγματικότητα. Οι κοινωνικές διαστάσεις και προεκτάσεις του φαινόμενου αναδεικνύουν την ανάγκη για συστηματικές παρεμβάσεις.