Χωρίς νικητή, έληξε η σημερινή εκλογική αναμέτρηση για την ανάδειξη νέας πρυτανικής αρχή στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

Συγκεκριμένα οι δύο υποψήφιοι για τη θέση του Πρύτανη στο ίδρυμα έλαβαν από 60 ψήφους, ενώ υπήρξαν και δύο λευκά ψηφοδέλτια.

Υπενθυμίζεται πως υποψήφιοι πρυτάνεις είναι :

• Ο Βασίλειος Διγαλάκης, Καθηγητής, Τμήμα ΗΜΜΥ, Πολυτεχνείο Κρήτης και

• Ο Ιωάννης Σαριδάκης, Καθηγητής, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης (έως τώρα αντιπρύτανης).

Μετά και την σημερινή εκλογική διαδικασία, ανάλογης της οποίας δεν έχει σημειωθεί στο Ίδρυμα κατά το παρελθόν, οι εκλογές θα επαναληφθούν αύριο.

Επισημαίνεται πως σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, έχει ανατραπεί τελείως η διαδικασία που τηρείτο μέχρι τις τελευταίες πρυτανικές εκλογές και στην ανάδειξη της διοίκησης των ιδρυμάτων δεν συμμετέχουν πλέον οι φοιτητές αλλά μόνο τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (καθηγητές, αναπλ. καθηγητές, επίκουροι καθηγητές και λέκτορες).

Έτσι δικαίωμα ψήφου για την ανάδειξη του Πρύτανη, έχουν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους , στους οποίους – σε ότι αφορά στις εκλογές στο Πολυτεχνείο Κρήτης, είναι εγγεγραμμένοι 126 καθηγητές – μέλη ΔΕΠ του ιδρύματος.

Να σημειωθεί πως έχει ήδη αναδειχθεί το Συμβούλιο Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, το οποίο αποτελείται από τα εξής μέλη (αλφαβητική σειρά)

•Αγάθος Σπύρος (εξωτερικό μέλος)

•Αγιουτάντης Ζαχαρίας (εσωτερικό μέλος)

•Βασενχόφεν Λουδοβίκος (εξωτερικό μέλος)

•Γεντεκάκης Ιωάννης (εσωτερικό μέλος)

•Διαμαντόπουλος Ευάγγελος (εσωτερικό μέλος)

•Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος (εσωτερικό μέλος)

•Καλογεράκης Νικόλαος (εσωτερικό μέλος)

•Κομνινέλλης Χρήστος (εξωτερικό μέλος)

•Ματσατσίνης Νικόλαος (εσωτερικό μέλος)

•Μουστάκης Βασίλειος (εσωτερικό μέλος)

•Οικονομίδης Μιχάλης (εξωτερικό μέλος)

•Οικονόμου Γεώργιος (εξωτερικό μέλος)

•Τσιχριτζής Διονύσης (εξωτερικό μέλος, Πρόεδρος Συμβουλίου)

•Χριστόπουλος Διονύσιος (εσωτερικό μέλος)