Οι καταθέσεις των ξένων σε κυπριακές τράπεζες άγγιζαν, στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2012, τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με μια μελέτη που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο (IIF) και βασίζεται σε στοιχεία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και την κεντρική τράπεζα της Κύπρου.

Στο ποσό αυτό πρέπει να προστεθούν τα 13,1 δισεκατομμύρια ευρώ που διέθεταν οι ελληνικές θυγατρικές των κυπριακών τραπεζών καθώς και άλλα 4,5 δισ. που είναι κατατεθειμένα σε υποκαταστήματα άλλων χωρών.

Το σύνολο, δηλαδή 37,6 δισ. ευρώ, είναι υψηλότερο από τις καταθέσεις που διέθεταν στο νησί οι κάτοικοι της Κύπρου και το οποίο φτάνει τα 32,2 δισ. ευρώ.

Το IIF επικαλείται στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που δείχνουν ότι το 85% των καταθέσεων των ξένων προέρχονταν από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης-σύμφωνα με πολλές πηγές τα κεφάλαια αυτά προέρχονταν κυρίως από τη Ρωσία, την Ουκρανία και το Λίβανο.

Η μελέτη επισημαίνει ότι σημειώθηκε σημαντική μείωση (-12%) των καταθέσεων των ξένων από τον Ιούνιο του 2011 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2012.

Εξάλλου, σύμφωνα με στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της Κύπρου, οι εγγυημένες καταθέσεις (δηλαδή μέχρι ποσού 100.000 ευρώ) συνολικά έφταναν τα 30 δισ. ευρώ.

Το σχέδιο διάσωσης της κυπριακής οικονομίας που απορρίφθηκε την Τρίτη από την κυπριακή Βουλή προέβλεπε την επιβολή έκτακτου τέλους ύψους 6,75% σε όλες τις καταθέσεις από 20.000 έως 100.000 ευρώ και 9,9% στα ποσά άνω των 100.000 ευρώ, σε αντάλλαγμα για το δάνειο ύψους 10 δισ. που θα χορηγούσαν η ευρωζώνη και το ΔΝΤ στη Λευκωσία.

in.gr