Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου κατά τη συνεδρίασή του στις 12/03/2013 παρέλαβε την αριθμ. 1/2013 Πράξη Εφαρμογής που αφορά την Πολεοδομική μελέτη του οικισμού Γουρνών του Δήμου μας. Η εν λόγω Πράξη Εφαρμογής συντάχθηκε από την εταιρία μελετών ΤΟ.Π.Π.ΟΣ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., μετά από διαγωνισμό, κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, τις επόμενες ημέρες θα κοινοποιήσει την πράξη εφαρμογής και όλα τα συνημμένα που τη συνοδεύουν σε όλους τους ενδιαφερόμενους για να λάβουν γνώση και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις. Η ενημέρωση θα γίνει με πρόσκληση, η οποία θα δημοσιευτεί στον Τοπικό και Αθηναϊκό Τύπο, όπως καθορίζεται από το άρθρο 5 της ΥΑ 79881/3445/1984 (ΦΕΚ 862/ΤΒ’/1984) του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

Για το παραπάνω θέμα ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε: «Αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της σημερινής Δημοτικής Αρχής η Χωροταξική και Πολεοδομική Οργάνωση του Δήμου Χερσονήσου, τα οποία αποτελούν βασικά αναπτυξιακά εργαλεία και προσδιορίζουν το επίπεδο πολιτισμού ενός τόπου.

Με προτάσεις, επιμονή, συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ξεπεράσαμε τα πολυάριθμα διαδικαστικά και ουσιαστικά προβλήματα και καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την Πράξη Εφαρμογής του οικισμού Γουρνών. Στόχος μας είναι με τον ίδιο τρόπο να διεκπεραιώσουμε τις εναπομείνασες διαδικασίες και να ολοκληρώσουμε όσο πιο σύντομα γίνεται την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής».