Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ENISA πραγματοποιείται σήμερα 21 Μαρτίου 2013, στο Ηράκλειο. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ENISA, το οποίο αποτελείται από 30 άτομα, συναντώνται σήμερα για μια τακτική συνεδρίαση στις εγκαταστάσεις της έδρας του οργανισμού στο Ηράκλειο. 

Ο νέος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, κ. Jörgen Samuelsson (Βιογραφικό Σημείωμα <https://www.enisa.europa.eu/media/news-items/CVEuropass_Short_JrgenSamuelsson_EN_130218.pdf> ), ηγείται για πρώτη φορά του συμβουλίου, τα μέλη του οποίου έχουν μεταβεί στο Ηράκλειο από όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ταυτόχρονα, το πρόσφατα διορισμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου που εκπροσωπεί την Ελλάδα, ο κ. Νικόλαος Μουρκογιάννης, συμμετέχει στην τρίτη κατά σειρά συνεδρίαση μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι η στρατηγική του Οργανισμού για την τροποποίηση του προγράμματος εργασίας του 2013, το προσχέδιο του προγράμματος εργασίας για το 2014, καθώς και η Γενική Έκθεση για το 2012.

Φωτογραφίες: Mr Bastian Parschau/Athanati. www.athanati.com