Για την εξασφάλιση πιστώσεων για τη συντήρηση του Λυκείου Ασημίου, ανεξάρτητα από το «πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια» του ΥΠΕΚΑ, απαντούν οι Υπουργοί Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών κ.κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος και Ευριπίδης Στυλιανίδης, μετά από παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Η χρηματοδότηση των σχολείων για την αντιμετώπιση των λειτουργικών τους δαπανών γίνεται από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και με τη φροντίδα του Υπουργείου αυτού μέσω των οικείων Δήμων, βάσει των διατάξεων του Ν.3274/04.

Όπως αναφέρει ο Υπουργός Παιδείας κ. Κ. Αρβανιτόπουλος: «η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αρμόδια για τη σχολική στέγη σε συνεργασία με τις οικείες Περιφέρειες αλλά η εποπτεία του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων ΑΕ. έχει μεταφερθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αφορά το κατασκευαστικό έργο και ιδίως τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, οργάνωση, εξοπλισμό καθώς και τις συναφείς προμήθειες κάθε είδους έργου υποδομής».

Από τη μεριά του ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, απαντά ότι: «στο πλαίσιο κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για την εκτέλεση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, ο Δήμος Γόρτυνας χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 524.010 € κατά το έτος 2012 και αντίστοιχα με το ποσό των 80.600€ σύμφωνα με την 1η και 2η κατανομή για το 2013. Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης των ΟΤΑ της χώρας από τη ΣΑΤΑ έτους 2012 για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής των σχολικών κτιρίων της αρμοδιότητας τους, ο Δήμος Γόρτυνας χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 32.280€».