Την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από όλη την Κρήτη θα συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος «Ταξίδι στο χρόνο – Η πορεία προς την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα», το οποίο εφαρμόζεται από τον Ιανουάριο στο Ίδρυμα σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού, της Α΄ , Β΄ και Γ΄ τάξης Γυμνασίου στο πλαίσιο των δράσεων και εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.

Σκοπός της εφαρμογής του προγράμματος στους εκπαιδευτικούς είναι η βιωματική προσέγγιση του θέματος από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (δρουν οι ίδιοι ως μαθητές) προκειμένου να αποκτήσουν προσωπική εμπειρία και ιδέες για εν συνεχεία μεταφορά του θέματος με βιωματικό τρόπο στην τάξη τους.