Η «Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση» ενημερώνει ότι σήμερα Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013 πραγματοποιήθηκε η καταβολή 325,00 € έναντι της μισθοδοσίας του Φεβρουαρίου 2013 σε κάθε ωφελούμενο του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας. Τα χρήματα βρίσκονται ήδη στους λογαριασμούς των ωφελούμενων και είναι στην διάθεσή τους.

Η εξόφληση του μηνός Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί αφού αφ’ ενός ολοκληρωθούν οι έλεγχοι που πρόκειται να πραγματοποιηθούν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Αφ’ ετέρου, μόλις κλείσει και το οικονομικό αντικείμενο του προγράμματος και ολοκληρωθούν όλες, οι απαραίτητες για την διαφάνεια όλου του προγράμματος, γραφειοκρατικές διαδικασίες.