Από σήμερα Παρασκευή 22/3/2013 ξεκίνησαν οι εργασίες ανακαίνισης της ΜΕΘ Παίδων του ΠΑ.Γ.Ν.Η. και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε τέσσερις μήνες.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση τις ανακαίνισης πραγματοποιούνται με επιχορήγηση του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» και το κόστος του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των 500.000 €.

Στόχος του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός όλης της δομής της Μονάδας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και θα αναπτυχθούν συνολικά έξι κλίνες νοσηλείας και μία κλίνη μικροεπεμβάσεων.

Για το ανωτέρω διάστημα των τεσσάρων μηνών η ΜΕΘ Παίδων μεταφέρθηκε και λειτουργεί στο χώρο της ΜΕΘ Ενηλίκων.