Με συνολικό προυπολογισμό πάνω από 3.000.000 ευρώ εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ.Θανάση Καρούντζο, η ένταξη στο ΕΣΠΑ, δύο σημαντικών έργων που αφορούν στην κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στην παραλιακή ζώνη Ελούντας – Πλάκας και στην αναβάθμιση της μονάδας βιολογικού καθαρισμού της Ελούντας.

Αποχέτευση Ελούντας – Πλάκας

Αναλυτικότερα, το ένα έργο με συνολικό προυπολογισμό 2.500.000 ευρώ έχει ως αντικείμενο την κατασκευή 4,5 χιλιομέτρων δικτύου αποχέτευσης για τα λύματα της παραλιακής ζώνης του Δ.Δ. Ελούντας, από τον
οικισμό Σχίσμα μέχρι και τον οικισμό Πλάκα του Δ.Δ. Βρουχά.

Η μελέτη προβλέπει την αποτελεσματική συλλογή και μεταφορά των λυμάτων για τριτοβάθμια επεξεργασία στις εγκαταστάσεις του ΒΙΟ.ΚΑ. Ελούντας και την διάθεση της εκροής για άρδευση καλλιεργειών.

Ο οικισμός της Πλάκας καθώς και όλη η παραλιακή ζώνη Ελούντας-Πλάκας προβλέπεται να συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης με επέκταση του Βόρειου κύριου συλλεκτήριου αγωγού. Λόγω της μορφολογίας της περιοχής η μεταφορά θα γίνει με τον συνδυασμό παράλληλων βαρυτικών και καταθλιπτικών αγωγών.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ

Βιολογικός καθαρισμός Ελούντας

Το δεύτερο έργο με συνολικό προυπολογισμό 630.000 ευρώ, αφορά στην αναβάθμιση της μονάδας του Βιολογικού Καθαρισμού Ελούντας και στην επέκταση του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης και ύδρευσης.
Η αναβάθμιση του ΒΙΟ.ΚΑ. Ελούντας περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους έργα :
1. Βελτίωση των αντλιοστασίων μεταφοράς λυμάτων που βρίσκονται ανάντη του ΒΙΟ.ΚΑ.
2. Κατασκευή νέας γραμμής εισόδου με νέα διάταξη που περιλαμβάνει εσχάρωση, εξάμμωση και δεξαμενή προαερισμού με παράλληλη λειτουργία στατικών διαχυτών και αναδευτήρων.
3. Επέκταση της υφιστάμενης δεξαμενής αερισμού με στατικούς διαχύτες
4. Αντικατάσταση του συστήματος αερισμού στην υφιστάμενη δεξαμενή με στατικούς διαχύτες.
5. Προσθήκη φυσητήρων για την παροχή αέρα στις δεξαμενές αερισμού.
6. Τοποθέτηση φίλτρου τριτοβάθμιας επεξεργασίας.
7. Προσθήκη μονάδας απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία.
8. Αντικατάσταση του ηλ. πίνακα ισχύος και νέο σύστημα αυτοματισμών (SCADA).
9. Τοποθέτηση μετρητών ελέγχου ποιότητας και λειτουργίας της επεξεργασίας.
10. Φρεάτιο εξόδου της εκροής και κατασκευή αγωγού για την διάθεση της εκροής προς άρδευση.
Επίσης θα κατασκευαστούν τμήματα του αποχετευτικού δικτύου από PVC που υπολείπονται καθώς και τμήμα αγωγού ύδρευσης (με νέο από PΕ 3ης γενιάς).

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ

Και τα δύο αυτά σημαντικά έργα για την ευρύτερη περιοχή της Ελούντας και της Πλάκας Λασιθίου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε τρία χρόνια.

Flashnews.gr