Περισσότερες από 147 ναυτιλιακές εταιρείες με έδρα την Κύπρο αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξαιτίας της τραπεζικής κρίσης. Οι εταιρείες αυτές έχουν κεφάλαια στις τράπεζες του νησιού τα οποία δεν μπορούν να κινήσουν αυτές τις ημέρες με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυπριακή ναυτιλία, σε αυτή τη φάση έχει να κάνει με την καθημερινή της λειτουργία. Οι ναυτιλιακές εταιρείες συνεργάζονται με πολλές διεθνείς τράπεζες και έχουν εναλλακτικές λύσεις για ορισμένες τουλάχιστον από τις εργασίες τους.

Μεγάλο μέρος της ναυτιλιακής δραστηριότητας, όπως ναυπηγήσεις ή αγορές πλοίων, αλλά και ναυλώσεις, πραγματοποιείται μέσω διεθνών τραπεζών.

Σύμφωνα με πρωτοσέλιδο της βρετανικής εφημερίδας Lloyd's List πλήγμα και για τη ναυτιλιακή βιομηχανία της Κύπρου αποτελεί η αιφνιδιαστική κίνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ να επιβληθεί τέλος στις καταθέσεις που βρίσκονται στις κυπριακές τράπεζες,

Στη Μεγαλόνησο βρίσκονται εγκατεστημένες πολλές εταιρείες ναυτιλιακές ανάμεσά τους ελληνικών, γερμανικών ή σουηδικών συμφερόντων οι οποίες απασχολούν στα γραφεία τους 4.500 εργαζόμενους και στα πλοία τους περί τους 55.000 ναυτικούς.

Στο Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Κύπρου είναι εγγεγραμμένες 147 ναυτιλιακές εταιρείες από τις οποίες 60 ανήκουν απευθείας σε πλοιοκτήτες.

Το 2011 η ναυτιλία εισέφερε το 6% με 7% του ΑΕΠ της χώρας. Το κυπριακό νηολόγιο βρίσκεται στη 10η θέση του παγκόσμιου στόλου και στην τρίτη στην Ευρώπη, με εγγεγραμμένα περισσότερα από 1.650 πλοία ολικής χωρητικότητας που προσεγγίζει τους 20 εκατ. gt.

Πάντως, οι εξελίξεις να απομακρύνουν κάποιες εταιρείες από αυτό ή τουλάχιστον να αποθαρρύνει κάποιες άλλες να το επιλέξουν για την εγκατάστασή τους.


newmoney.gr