Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σε ότι αφορά την αναδιάρθρωση της Τράπεζας Κύπρου. Αναστάτωση προκλήθηκε μετά τις αναφορές στο διάταγμα περί πώλησης των δύο μεγάλων κυπριακών τραπεζών, το οποίο εξέδωσε την Δευτέρα η Κεντρική Τράπεζα, με τη χρήση του πρόσφατου νόμου πλαίσιο για εξυγίανση των τραπεζών.

Τα διατάγματα είναι τα ίδια και για τις δύο τράπεζες, την Τράπεζα Κύπρου και τη Λαϊκή, όπως αναφέρει η εφημερίδα Φιλελεύθερος.

Ωστόσο, σε δηλώσεις του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Στυλιανίδης, ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς στην περίπτωση της Τρ.Κύπρου ακολουθείται διαδικασία εξυγίανσης, κάτι εντελώς διαφορετικό από το μοντέλο που ακολουθήθηκε στην περίπτωση της Λαϊκής Τράπεζας, με το διαχωρισμό της σε «καλή» και «κακή» τράπεζα.

Σε δηλώσεις της η εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας, Αλίκη Στυλιανού, επεσήμανε ότι ήταν όλα γνωστά για τον τρόπο που θα ακολουθούσαν για εξυγίανση της Τράπεζας Κύπρου.

Αυτή την ώρα πολίτες συγκεντρώνονται έξω από τα γραφεία της Κεντρικής Τράπεζας, μετά τα όσα διέρρευσαν για ενδεχόμενο διάλυσης της Τράπεζας Κύπρου.

Ακολουθεί το διάταγμα που προκάλεσε την ανησυχία στους εργαζόμενους στην Τράπεζα Κύπρου

Διατάγματα για πώληση 2 τραπεζών

Διατάγματα για πώληση των δύο μεγάλων κυπριακών τραπεζών εξέδωσε χθες η Κεντρική Τράπεζα, με τη χρήση του πρόσφατου νόμου πλαίσιο για εξυγίανση των τραπεζών.

Τα διατάγματα είναι τα ίδια και για τις δύο τράπεζες, την Τράπεζα Κύπρου και τη Λαϊκή.

«Η Αρχή Εξυγίανσης, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται από τα άρθρα 3, 5, 6, 7, 9 και 13 του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013, μετά από κοινού απόφαση με τον υπουργό Οικονομικών για λήψη μέτρων εξυγίανσης και έχοντας λάβει υπόψη τη γνώμη του υπουργού Οικονομικών για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου εξυγίανσης, την έκθεση της αρμόδιας εποπτικής αρχής και το σχέδιο εξυγίανσης και έχοντας διαπιστώσει ότι ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 6, εκδίδει το ακόλουθο διάταγμα:

1. Το παρόν διάταγμα θ' αναφέρεται ως το περί της Πώλησης της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ/Cyprus Popular Bank Ltd διάταγμα του 2013.

2. Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η πώληση των εργασιών της Τρ. Κύπρου/Cyprus Popular.

3. Τα διαλαμβανόμενα στο παρόν διάταγμα μέτρα νοούνται ως μέτρα που σκοπό έχουν να διαφυλάξουν την οικονομική κατάσταση του πωλητή και τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 33(1) των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 έως 2013.

4. Δυνάμει του παρόντος διατάγματος η Αρχή Εξυγίανσης εφαρμόζει το μέτρο της πώλησης των εργασιών της Τρ. Κύπρου/Cyprus Popular.

5. Α. Η αρχή εξυγίανσης δύναται να εφαρμόσει οποιοδήποτε άλλο μέτρο εξυγίανσης προνοείται στον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και άλλων Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο του 2013.

Β. Η αρχή εξυγίανσης δύναται να εφαρμόσει οποιαδήποτε άλλη εξουσία της παρέχεται από τον περί εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων Νόμο του 2013.

6. Το παρόν διάταγμα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.iefimerida.gr