Μάστιγα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα οι κλοπές καλωδίων και υλικών από α-ντλιοστάσια και εργοτάξια του Ο.Α.ΔΥ.Κ στα Χανιά με αποτέλεσμα, πέραν από το οικονομικό κόστος, να μην μπορεί ο οργανισμός να εξυπηρετήσει τους πολίτες αφού οι βλάβες χρειάζονται ανταλλακτικά και χρόνο για να επισκευαστούν.

Η διοίκηση μάλιστα του Ο.Α.ΔΥ.Κ αναφέρει ότι σε ένα από τα περιστατικά κλοπών καλωδίου ρεύματος υψηλής τάσης που σημειώθηκε στο αντλιοστάσιο Μυλωνιανώ, οι συνέπειες θα μπορούσαν να αποβούν μοιραίες για τη ζωή των εργαζομένων στα συνεργεία.

Με αφορμή αυτό η διοίκηση αποφάσισε και ανακοίνωσε ότι θα τοποθετήσει κάμερες καταγραφής ώστε να υπάρχει ασφάλεια, ανθρώπων και υλικών.