Τη Πέμπτη 28 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα οργανώνεται ενημερωτική συνάντηση στο κτίριο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμ. Δυτικής Κρήτης στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης από τον άξονα 3 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013).

Η προκήρυξη αφορά τα μέτρα:

311: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες με συνολικό προϋπολογισμό 2.300.000 εκ. €, δημόσιας δαπάνης 1.150.000 εκ. €,
312: Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων με συνολικό προϋπολογισμό 1.200.000 εκ. €, δημόσιας δαπάνης: 600.000 εκ. €,
313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων με συνολικό προϋπολογισμό 4.900.000 εκ. €, δημόσιας δαπάνης 2.450.000 εκ. €.

Το πρόγραμμα αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες εγγεγραμμένοι στο μητρώο αγροτών σύμφωνα με τον υπ.αρ. 3874 Νόμο (ΦΕΚ 151/Α/2010) «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» και νέους Γεωργούς στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013.

Η λήξη υποβολής αίτησης είναι στις 24 Απριλίου στο www.agrotikianaptixi.gr, ενώ στη συνέχεια κατατίθενται σε δύο αντίγραφα στις αντένες του Μηχανισμού Υποστήριξης του Άξονα 3 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής