Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνει ότι ορίστηκαν οι ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου Απριλίου 2013.

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών είναι μέχρι και 29-03-2013.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Χ, Ηρώων Πολυτεχνείου 11 και στα τηλέφωνα 28213-44218και 219.