Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα γίνει σήμερα Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013 και ώρα 17:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου (κτίριο Λότζια – Πλατεία Λιονταριών) με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «Απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Νωρίτερα, στις 14:00 θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

Γ. Απάντηση στην Επερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Παπαδάκη Αριστείδη για Τοπλού-Κάβο Σίδερο και τη διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου για την περιοχή.

1. ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

1.1 «Έγκριση Κέντρου Θεραπείας του Καρκίνου με Πρωτόνια», σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο (εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Κοκολάκης Αλέξανδρος).

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 «Παραλαβή μελέτης και μερική έγκριση ορισμένων μελετών του έργου «Συμπληρωματικές μελέτες στο έργο Οδικός Άξονας Ηράκλειο-Βιάννος» σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. οικ. 17005/6420/19-02-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Κουκιαδάκης Ευριπίδης)

3. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

3.1 Kήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση Επαρχιακής Οδού Ρέθυμνο – Αγ. Γαλήνης. Τμήμα Αρμένοι – Παλέ, Τμήμα Α», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1896/06-03-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της ΠΕ Ρεθύμνου .

3.2 Kήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση Επαρχιακής Οδού Ρέθυμνο – Αγ. Γαλήνης. Τμήμα Αρμένοι – Παλέ, Τμήμα Β», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1898/06-03-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της ΠΕ Ρεθύμνου .

3.3 Κήρυξη απαλλοτρίωσης για το τμήμα της Επαρχιακής Οδού 13, «Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1419/21-02-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της ΠΕ Ρεθύμνου .

3.4 Κήρυξη απαλλοτρίωσης για το νέο τμήμα της Επαρχιακής Οδού 13, «Φουρφουράς- Μάνδρες», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1415/21-02-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της ΠΕ Ρεθύμνου .

3.5 Κήρυξη απαλλοτρίωσης για το έργο «Διάνοιξη Νέου τμήματος Απόστολοι-Φουρφουράς Επαρχιακής οδού 13», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1413/21-02-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της ΠΕ Ρεθύμνου .

3.6 Mερική Ανάκληση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης έκτασης 8.683,42 τ.μ. από τα 23.832,57 τ.μ. που απαλλοτριώθηκαν με την με αριθμό 976/26.04.2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση της επαρχιακής οδού 15 Τμήμα Περιβόλια-Χρωμοναστήρι»Τμήμα Γ΄», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1895/06-03-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της ΠΕ Ρεθύμνου.

(Εισηγήτρια για όλα τα θέματα των απαλλοτριώσεων, η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Λιονή Μαρία)

4. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

4.1 «Ορισμός εκπροσώπου από την ΠΕ Χανίων (τακτικό και αναπληρωματικό- υπαλλήλους της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας) για τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου επιθεωρήσεων σχολών ναυαγοσωστικής και διενέργειας εξετάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΠΔ 23/2000 (ΦΕΚ 18/Α/7.2.2012), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 248/11-02-2013 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Χανίων (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων, κ. Βουλγαράκης Απόστολος)

4.2 «Ορισμός εκπροσώπων για τη Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου ΚΤΕΛ Νομού Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2963/01 (Α268)», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. οικ. 7561/27-02-2013 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΕ Ηρακλείου (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου, κ. Κουκιαδάκης Ευριπίδης).

4.3 «Ορισμός Εκπροσώπου Περιφέρειας Κρήτης ως καθολικού διαδόχου της Ν. Αυτ/σης Χανίων στο Δ.Σ. της Α.Ε. με την επωνυμία «ΑΝΕΝ Α.Ε.», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. οικ. 7088/28-02-2013 του Τμήματος Προσωπικού/Μισθοδοσίας της Δ/νσης Οικονομικού της ΠΕ Χανίων (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων, κ. Βουλγαράκης Απόστολος).

5. ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

5.1 «Διαγραφή και ανάκληση άδειας λαϊκών αγορών του πωλητή κ. Γιαννικάκη Νεκτάριου», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 597/21-02-2013 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Χανίων (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Βουλγαράκης Απόστολος)

5.2 Α. Μεταβίβαση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών των: α) Σιακά Ιωάννη του Αλέξανδρου, β) Νικολάου Ευθύμιου του Γεωργίου, γ) Τουρτούρα Καλλιόπης του Σωτηρίου, δ) Μυτακίδη Λεωνίδα του Πασχάλη, ε) Γεωργίου Ανθούλας του Γεωργίου,

Β. Αλλαγή κατηγορίας του πωλούμενου είδους στις επαγγελματικές άδειες λαϊκών αγορών των: α) Μπατζαλή Αλέξανδρου του Κων/νου, Θεοδοσούλη Ιωάννη του Σταύρου και Δατσέρη Ιωάννας του Μηνά,

Γ. Διαγραφή επαγγελματικής άδειας του Μακατουνάκη Εμμανουήλ του Μιχαήλ, λόγω παραίτησης του,

Δ. Θεώρηση επαγγελματικής άδειας του Μπατζαλή Ευάγγελου του Μιχαήλ,

Ε. Μεταφορά επαγγελματικής άδειας του Σιακά Θεόφιλου του Αλέξανδρου, σύμφωνα με τα αριθμ. πρωτ. 1294/19-02-2013 και 2111/15-03-2013 έγγραφα του Τμήματος Εμπορίου, της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Ηρακλείου - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου, κ. Κουκιαδάκης Ευριπίδης).

5.3 «Ανασυγκρότηση της γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 7, παραγ. 2 του Ν.2323/1995 όπως ισχύει, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 41/2012 (πρακ. Νο 5/18-04-12) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου έργο της οποίας είναι η έκφραση γνώμης: α) για ίδρυση, μετακίνηση και κατάργηση Λαϊκών Αγορών και β) για τον καθορισμό του αριθμού των προς διάθεση αδειών Λαϊκών αγορών στην Π.Ε. Ηρακλείου», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 263/16-01-2013 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου ΠΕ Ηρακλείου (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κος Κουκιαδάκης Ευριπίδης).

6. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

6.1 Έγκριση Προγράμματος εκδηλώσεων – Συνδιοργανώσεων Πολιτισμού – Αθλητισμού έτους 2013 της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 26232/14-03-2013 έγγραφο της διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας (εισηγητής ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, κ. Επιτροπάκης Σπύρος).

7. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ

7.1 «Έγκριση υλοποίησης του έργου Euronet 50/50Max του Προγράμματος-Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη και υπογραφή Εταιρικής Συμφωνίας», σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΚ (εισηγητής ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Αρναουτάκης Σταύρος).

8. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

8.1 «Πρακτική άσκηση μαθητών ΕΠΑΣ Μαθητείας», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Κρήτης (εισηγήτρια η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κρήτης, κα Ελευθερίου Χρύσα).

8.2 «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2013 (προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – συμβάσεις μίσθωσης έργου)», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Κρήτης (εισηγήτρια η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κρήτης, κα Ελευθερίου Χρύσα).