Σήμερα ξεκινά η υποβολή αιτήσεων ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών, που επιθυμούν να εργασθούν στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, οι οποίοι βρίσκονται ήδη εγγεγραμμένοι στους Ενιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2012-2013. 

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι από 28 ΜΑΡΤΙΟΥ έως και 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 (Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Μονοφατσίου 8, 4ος Όροφος, Γραφείο 9).