Η επιβολή περιορισμού στη διακίνηση κεφαλαίων στην Κύπρο είναι δικαιολογημένη και προς το δημόσιο συμφέρον, λέει η Κομισιόν, η οποία επισημαίνει πως τα περιοριστικά μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ για επτά ημέρες.

Σε σχετική της ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι θα παρακολουθεί εάν χρειαστεί να υπάρξει αναθεώρηση ή επέκταση των μέτρων αυτών.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι "η Κομισιόν σημειώνει τους προσωρινούς περιορισμούς στην ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων στη διακίνηση κεφαλαίων, που επέβαλε η Δημοκρατία της Κύπρου στο πλαίσιο μιας σειράς μέτρων για την αποτροπή του σημαντικού ρίσκου της ανεξέλικτης εκροής καταθέσεων που θα οδηγούσε στην κατάρρευση των πιστωτικών ιδρυμάτων και στον άμεσο κίνδυνο πλήρους αποσταθεροποίησης του χρηματοοικονομικού συστήματος της Κύπρου.

Ως φύλακας των Συνθηκών και προκειμένου να διαφυλαχτεί η ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς, η Κομισιόν έκανε μια προκαταρκτική εκτίμηση της κυπριακής νομοθεσίας και του σχετικού διατάγματος στο πλαίσιο των κανόνων της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων που ορίζεται στο άρθρο 63 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν περιορισμούς στην διακίνηση των κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιακών ελέγχων, υπό ορισμένες συνθήκες και υπό αυστηρούς όρους, για λόγους δημόσιας πολιτικής ή δημόσιας ασφάλειας. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, μέτρα μπορούν επίσης να επιβληθούν για λόγους γενικότερου δημοσίου συμφέροντος".

Κατά την Κομισιόν, "μια τέτοια εξαίρεση στη αρχή της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων πρέπει να ερμηνεύεται πολύ αυστηρά, να αρμόζει, να είναι αναλογική και να εφαρμόζεται για την μικρότερη δυνατή χρονική περίοδο".

"Αυτά τα περιοριστικά μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ για 7 ημέρες. Η Κομισιόν θα συνεχίσει να παρακολουθεί την ανάγκη για παράταση της ισχύος ή αναθεώρηση των μέτρων", τονίζεται στην ανακοίνωση.

real.gr