Η Εθνική Τράπεζα, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι καταθέσεις που διαθέτει στην Κύπρο (σε Τρ.Κύπρου και Λαϊκή) ανέρχονται στα 5,3 εκατ. ευρώ, ενώ κατέχει και ομόλογα ύψους 5,9 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις της τράπεζας στην Τράπεζα Κύπρου ανέρχονται σε 2,2 εκατ. ευρώ και στην CPB σε 5,3 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, σημειώνει ότι το ποσοστό των καθαρών λειτουργικών εσόδων του ομίλου που προέρχονται από τη δραστηριότητά του στην Κύπρο αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 2% των συνολικών καθαρών λειτουργικών εσόδων του.

Τέλος, η Εθνική τονίζει ότι η θυγατρική του ομίλου στην Κύπρο, NBG Cyprus Ltd, διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια με δείκτη Core Tier I στο 13,1% και συνολικό δείκτη κεφαλαίων στο


in.gr, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ