Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, που οφείλουν να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ως τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής περιοχές του εξωτερικού και υπόκεινται σε φόρο μόνο για τα εισοδήματα τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, παρατείνεται από 29.03.2013 στις 28.06.2013.