Συνάντηση και συζήτηση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ με τους Βουλευτές της Ανατολικής Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα 01/04/2013 και ώρα 10.00πμ. στα γραφεία του Τμήματος στο Ηράκλειο. 

Με αφορμή δύο πρόσφατα νομοθετήματα, οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί έχουν δεχθεί δύο ακόμα «χτυπήματα», από τα οποία είναι σχεδόν βέβαιο ότι αν κάτι δεν αλλάξει, θα αργήσουν πολύ να συνέλθουν και να ανακάμψουν, αν ποτέ ανακάμψουν:

- Το πρώτο είναι οι νομοθετημένες άδικες και αναποτελεσματικές για το Ασφαλιστικό Ταμείο των Μηχανικών (ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ) υπερβολικές αυξήσεις των εισφορών, οι τεράστιες απώλειες των αποθεματικών του Ταμείου («κούρεμα» ομολόγων), η διευρυνόμενη οφειλή του Κράτους προς το Ταμείο από την τριμερή χρηματοδότηση και η μη υλοποίηση της λειτουργίας του θεσμοθετημένου Κλάδου Ειδικών Παροχών (Ν.3518/2006 και Ν.3655/2008) που θα κάλυπτε τα ζητήματα ανεργίας ή χαμηλού εισοδήματος, στους πληττόμενους Διπλ. Μηχανικούς.

- Το δεύτερο είναι η περικοπή του πόρου 2% του ΤΕΕ (Ν.4093/12.11.2012, ΦΕΚ Α’ αρ. φ. 222, «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», άρθρο μόνο), ο οποίος αποτελεί περίπου το 70% των εσόδων του, με εύλογα αρνητικά επακόλουθα για την ομαλή λειτουργία του ΤΕΕ, του οποίου αυτή η ίδια η ύπαρξη κλονίζεται σήμερα, μετά από 90 χρόνια θετικής συνεισφοράς από την ίδρυση του, στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος (θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης), στη διαφύλαξη του κύρους των Μηχανικών και της τήρησης της επαγγελματικής τους δεοντολογίας αλλά και γενικότερα μέσω της συμβολής των Μηχανικών - μελών του στην ανάπτυξη της χώρας. 

Η συζήτηση γίνεται με στόχο η Διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου, να εκθέσει τις απόψεις και προβληματισμούς των Μηχανικών, ιδιαίτερα για τα δύο παραπάνω εξαιρετικά σημαντικά θέματα, και βεβαίως για να ζητηθεί η συνδρομή των Βουλευτών στη δρομολόγηση λύσεων στα προβλήματα επιβίωσης που έχουν δημιουργηθεί, ώστε να ανακουφιστούν τα μέλη του Επιμελητηρίου αλλά και για να περιοριστεί η διαφυγή νέων κυρίως επιστημόνων στο εξωτερικό.

Στη συζήτηση έχουν κληθεί να συμμετέχουν και οι Διοικήσεις των κλαδικών Συλλόγων των Μηχανικών.