Την Πέμπτη 4 Απριλίου, και ώρα 11.00, πραγματοποιείται τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας, στη νέα αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα:

1. Νήσος Χρυσή. Προοπτικές, προβλήματα και δυνατότητες αντιμετώπισής τους, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του Δήμου.

2. Προτεινόμενος από τη Διεύθυνση Δασών Λασιθίου Κανονισμός Λειτουργίας της νήσου Χρυσής.

3. Καθαρισμός νήσου Χρυσής.

Στη συνεδρίαση έχουν προσκληθεί και αναμένεται να παραστούν, λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων, οι κ.κ.:
Α.
1. Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
2. Περιφερειάρχης Κρήτης
3. Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου
4. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Ν. Λασιθίου

Β. Προϊστάμενοι ή εκπρόσωποι των Υπηρεσιών και Συλλόγων:
1. Διεύθυνση Δασών Λασιθίου
2. ΚΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
3. Κτηματική Υπηρεσία Λασιθίου
4. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
5. Αστυνομική Υποδιεύθυνση Ιεράπετρας
6. Υπολιμεναρχείο Ιεράπετρας
7. Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας
8. ΚΠΕ Ιεράπετρας- Νεάπολης
9. Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ιεράπετρας
10. Κυνηγετικός Σύλλογος Ιεράπετρας
11. Σύλλογος αλιέων Ιεράπετρας
12. Σύλλογος ερασιτεχνών αλιέων Ιεράπετρας