Την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013, ξεκίνησε το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Δ.Η. (με αυτεπιστασία)», από το Τμήμα Οδοποιίας της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του Δήμου Ηρακλείου, προϋπολογισμού 500.000,00 €.

Το έργο ξεκίνησε με την ασφαλτόστρωση ενός δρόμου 300μ.μ. μέσα στο συνεκτικό τμήμα της Τοπικής Ενότητας των Βουτών.

Οι ασφαλτοστρώσεις των δρόμων γίνονται με συνεργεία και ίδια μέσα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου.