Σημαντική είναι η απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνης, για υπερχρεωμένο νοικοκυριό, όπου στα πλαίσια των ασφαλιστικών μέτρων προχώρησε σε καινοτόμο απόφαση ,αποδεχόμενο ακριβώς , το σχέδιο διευθέτησης των χρεών, όπως εκείνο υποβλήθηκε τους δανειολήπτες, σώζοντας όχι μόνο την πρώτη κατοικία της οικογένειας αλλά και όλα τα περιουσιακά της στοιχεία.

Πρόκειται για οικογένεια που με δυσκολία τα "βγάζουν"πέρα καθώς η σύζυγος είναι δημ.υπάλληλος, ο δε σύζυγος άνεργος με σημαντικά προβλήματα υγείας.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, το Ειρηνοδικείο Ρεθύμνης δέχτηκε τις δόσεις που πρότεινε η οικογένειά τόσο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αλλά και στις άλλες Τράπεζες.

Το διαφορετικό σ' αυτή την απόφαση είναι ότι απαγορεύει τα καταδιωκτικά μέσα των αντιδίκων πιστωτών να πλήξουν τα περιουσιακά στοιχεία του υπερχρεωμένου νοικοκυριού μέχρι την ημερομηνία του τακτικού δικαστηρίου που έχει οριστεί.

Σ' αυτή την περίπτωση διατάσσεται η άμεση καταβολή των προτεινόμενων δόσεων από την οικογένεια, χωρίς να σταματήσουν οι πληρωμές, δηλαδή με την απόφαση αυτή ο νόμος 3869/2010 στα χέρια των δικαστών και με την κρίση τους γίνεται περισσότερο αποτελεσματικός, χωρίς να δημιουργείται σημαντικό οικονομικό κενό μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στο κυρίως δικαστήριο και χωρίς να θίγονται συμφέροντα πιστωτών και δανειοληπτών που έχουν προσφύγει στην πρόνοια του νόμου 3869?2010 αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά, ότι ο Νόμος αυτός στα χέρια των Ελλήνων δικαστών φέρνει την ισορροπία στην χρηματοπιστωτική αγορά, χωρίς