Από την Κυριακή 31 Μαρτίου 2013 τίθεται σε εφαρμογή η θερινή ώρα.

Έτσι, τα ξημερώματα της Κυριακής στις 03:00 οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή να δείξουν 04:00.

Το μέτρο της θερινής ώρας λήγει στις 27 Οκτωβρίου 2013.

newpost.gr