Σήμερα το μεσημέρι, Σάββατο 30 Μαρτίου, τα μέλη της Οικολογικής Κίνησης Μιραμπέλλου μαζί με την υπεύθυνη του Δικτύου Παρακολούθησης των Υγρότοπων της Κρήτης, της Λέσβου και της Πάρου του WWF Ελλάς κ. Μαρία Νοϊδου, πραγματοποίησαν επίσκεψη στους υγρότοπους του Αλμυρού Αγίου Νικολάου και της εκβολής Καλού Χωριού.

Μαζί τους παραβρέθηκαν πολίτες ενώ την προσπάθεια αυτή στήριξε ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Μετά το πέρας της επίσκεψης και αφού έγινε η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και συζήτηση σχετικά με τη διερεύνηση των δράσεων που θα μπορούσαν να γίνουν για την προστασία και ανάδειξη των υδροτροπικών περιοχών η κ. Νοίδου υπογράμμισε τα παρακάτω:

«Σήμερα καταγράψαμε σε τι κατάσταση βρίσκονται οι προηγούμενες κατασκευές-δράσεις που αφορούν στην οριοθέτηση των συνόρων στους υγρότοπους του Αλμυρού και της εκβολής του Καλού Χωριού. Επίσης μιλήσαμε για τις δραστηριότητες που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν περεταίρω στο πλαίσιο της συνεργασίας της WWF ΕΛΛΑΣ με την Οικολογική Κίνηση Μιραμπέλου. Εκείνο που χρειάζεται να γίνει κυρίως είναι η επαναοριοθέτηση του περιβάλλοντος χώρου του Αλμυρού και του Καλού Χωριού. Επίσης αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι στα σημεία που προϋπήρξε η οριοθέτηση έχουν αποκατασταθεί κάποια σημαντικά κομμάτια αμμοθινών. Φυσικά, η αποκατάστασή της ζώνης των αμμοθινών παίρνει χρόνια, όμως είναι αρκετά αισιόδοξο ότι έχουν ήδη ξεκινήσει κάποιες δράσεις για την προστασία τους.

Οι αμμοθίνες είναι αποτέλεσμα της δράσης της θάλασσας και του ανέμου. Πρόκειται για ευαίσθητα και δυναμικά οικοσυστήματα που φιλοξενούν πληθώρα φυτών και ζώων. Οι οργανισμοί αυτοί είναι προσαρμοσμένοι να ζουν στο εχθρικό περιβάλλον των αμμοθινών που χαρακτηρίζεται από έλλειψη γλυκού νερού και υψηλές τιμές αλατότητας του αέρα. Παράλληλα οι αμμοθίνες προστατεύουν το έδαφος στο εσωτερικό από την διαβρωτική δράση της θάλασσας!»

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικολογικής Κίνησης Μιραμπέλλου επεσήμαναν τα εξής:

«Οι ιδιώτες που δραστηριοποιούνται το καλοκαίρι στον Αλμυρό και στο Καλό Χωριό θα πρέπει να βρουν τρόπους ώστε να προστατεύουν τους υγρότοπους καθ όλη τη διάρκεια του έτους, μιας και οικολογική αξία τους είναι προς όφελος και των ιδιωτών που εκμεταλλεύονται οικονομικά ένα μέρος των υγροτόπων αυτών. Καλό θα ήταν επίσης η Δημοτική Επιχείρηση να προτείνει ανάμεσα στους όρους που θέτει στους επιχειρηματίες, πρώτον την προστασία, με κάθε τρόπο, της οριοθέτησης του οικοσυστήματος του Αλμυρού και του Καλού Χωριού και δεύτερον σε συνεργασία και με άλλους σχετικούς φορείς να αναδειχθεί η τεράστια οικολογική αξία που έχουν αυτοί οι υγρότοποι, να συνδεθούν με το τουριστικό προϊόν που προσφέρουν οι περιοχές και παράλληλα να υπάρξουν ενημερωτικά φυλλάδια ή ακόμα και ξεναγήσεις σε έλληνες και ξένους επισκέπτες.»