Το κούρεμα των καταθέσεων στην Κύπρο αλλά και οι μετέπειτα δηλώσεις του επικεφαλής του Eurogorup κ. Ντάισελμπλουμ ότι μπορεί να ακολουθηθεί το μοντέλο της Κύπρου και σε άλλες χώρες έσπασε το ταμπού των καταθέσεων. Η ανασφάλεια ανάμεσα στους καταθέτες είναι μεγάλη και τα ερωτήματα πολλά.

Σύμφωνα με το «Πρώτο Θέμα» η κρατική εγγύηση των 100.000 ευρώ ισχύει στην Ευρώπη για τους καταθέτες των τραπεζών που χρεοκοπούν. Όχι όμως για την επιβολή φόρων και έκτακτων εισφορών, που μπορεί να πάρει η εκάστοτε κυβέρνηση.

Δηλαδή ένα άλλο Eurogroup στο μέλλον μπορεί να αποφασίσει και πάλι την επιβολή ενός φόρου στις καταθέσεις ανεξαρτήτως ύψους σε ένα δημοσιονομικά απείθαρχο κράτος μέλος.

Τελικά πόσο διασφαλισμένες είναι οι καταθέσεις και μέχρι ποιο ποσό. Τι ισχύει για τα υποκαταστήματα των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό αλλά και για τις ξένες τράπεζες.

Τι ισχύει για τις καταθέσεις

-Όλες οι καταθέσεις έως τις 100.000 ευρώ είναι διασφαλισμένες

- Προστατεύονται οι πρώτες 100.000 ανά καταθέτη. Έτσι ένας λογαριασμός 200.000 ευρώ με δύο δικαιούχους προστατεύεται πλήρως.

-Καταθέσεις εννοούμε: απλοί λογαριασμοί, προθεσμιακοί, όψεως, τρεχούμενοι. Δεν προστατεύονται τα ομόλογα και οι μετοχές.

-Οι ανήλικοι δεν διαφοροποιούνται ως καταθέτες.

- Τα νομικά πρόσωπα καλύπτονται από την εγγύηση των καταθέσεων έως 100.000 ευρώ

-Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από δάνεια συμψηφίζονται με το συνολικό υπόλοιπο των καταθέσεων

- Στο όριο των 100.000 ευρώ συμπεριλαμβάνονται και οι τόκοι μέχρι την ημέρα που η κατάθεση γίνεται μη διαθέσιμη

-Οι προπληρωμένες κάρτες δεν θεωρούνται καταθέσεις

-Η αποζημίωση μιας προθεσμιακής σε δολάρια ή ελβετικά φράγκα καταβάλλεται σε ευρώ. Για τη μετατροπή των δολαρίων σε ευρώ εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περι συναλλάγματος και κίνησης κεφαλαίων.

-Οι θυρίδες δεν καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων

-Στο σκέλος κάλυψης καταθέσεων συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα εκτός από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

- Οι τράπεζες στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχουν στο ΤΕΚΕ αλλά στο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων της χώρα.

-Οι αποζημιώσεις για μη διαθέσιμες καταθέσεις καταβάλλονται σε 20 εργάσιμες μέρες. Σε εξαιρετική περίπτωση μπορεί να πάρει παράταση για ακόμα 10 εργάσιμες μέρες.

Πόσο ασφαλείς είναι οι θυρίδες

Ούτε οι τραπεζικές θυρίδες όμως στις οποίες αρκετοί Έλληνες έχουν σπεύσει τον τελευταίο καιρό να φυλάξουν τις αποταμιεύσεις τους παρέχουν πλήρη ασφάλεια.

Αν και η θυρίδα είναι στην αποκλειστική κυριότητα του πελάτη και η τράπεζα δεν καταγράφει το περιεχόμενό της, ωστόσο σε έκτακτη περίπτωση όπως είναι η πτώχευση της χώρας ή η επιβολή έκτακτων μέτρων είναι πιθανό οι Αρχές να αντιμετωπίσουν τις θυρίδες ως περιουσιακό στοιχείο και να επιβάλουν το άνοιγμά τους, παρουσία εισαγγελέα.

Σε περίπτωση πάντως πτώχευσης της τράπεζας οι θυρίδες δεν έχουν πρόβλημα. Στην περίπτωση της Λαϊκής τράπεζας οι θυρίδες πέρασαν στο «καλό» κομμάτι και οι πελάτες τις χρησιμοποιούν και πάλι κανονικά.

newpost.gr