Την υποχρεωτική τυποποίηση, επισήμανση και ιχνηλασιμότητα των εμπορευομένων νωπών οπωροκηπευτικών και την υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της υποχρεωτικής αναγραφής της καταγωγής των πρώτων υλών στα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά ζητάει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT - HELLAS.

Αναφερόμενος στη συμφωνία για τη νέα ΚΑΠ, ο Γ. Πολυχρονάκης, ειδικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT - HELLAS δήλωσε μεταξύ άλλων: "υπάρχει ανάγκη αντιμετώπισης της διαπιστωμένης πραγματικότητας και να καθιερωθούν εθνικά εμπορικά πρότυπα για την εσωτερική αγορά της χώρας μας για τα προϊόντα που καταργήθηκαν τα κοινοτικά, όπως μας παρέχει το δικαίωμα ο σχετικός Κανονισμός.

Έτσι παράλληλα με τα εναπομείναντα πρότυπα και τις γενικές προδιαγραφές για τα υπόλοιπα, τόσο για τα διακινούμενα και εξαγόμενα προϊόντα, όσο και για τα κυκλοφορούντα στην εσωτερική αγορά της χώρας μας εγχωρίων αλλά και των εισαγομένων από τρίτες και μη χώρες θα ισχύουν πρότυπα.

Αυτό σημαίνει την υποχρεωτική τυποποίηση, επισήμανση και ιχνηλασιμότητα των εμπορευομένων νωπών οπωροκηπευτικών. Επί πλέον να επιδιωχθεί η υιοθέτηση από την Κομισιόν η υποχρεωτική αναγραφή της καταγωγής των πρώτων υλών στα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά».

paseges.gr