Στην τελική ευθεία, όπως όλα δείχνουν, είναι η υλοποίηση του έργου με τίτλο «Προστασία Ταμιευτήρα – Αποχετευτικά Δίκτυα και Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Φράγματος Ποταμών Ρεθύμνης». Το συγκεκριμένο έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ τον π. Δεκέμβριο και στις 9 Απριλίου θα γίνει η δημοπρασία του.

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Στέφανος Σημαντήρας μιλώντας στο «Ρ» μας διαβεβαίωσε ότι το έργο θα δημοπρατηθεί, στη συνέχεια θα ξεκινήσει η υλοποίησή του και ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Επειδή ακριβώς το έργο είναι μεγάλο, οι επιτροπές δημοπρασίας έχουν συγκροτηθεί με εκπροσώπους του τεχνικού επιμελητηρίου, των εργοληπτών, κ.ά. Είναι πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ και υπάρχει ειδική επιτροπή για το έργο αυτό. Τον π. Δεκέμβρη δόθηκε η έγκριση από το ΕΣΠΑ, κάναμε την αναμόρφωση με τα καινούρια δεδομένα και πήραμε την άδεια δημοπράτησης για τις 9 Απριλίου, η οποία έχει δημοσιευτεί σε αθηναϊκές εφημερίδες.

Στη συνέχεια, δίνονται 15 μέρες για ένσταση και αφού γίνει η δημοπράτηση το αργότερο μέσα σε δύο μήνες πρέπει να δουλεύεται το έργο. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε να γίνει η δημοπρασία, φαντάζομαι ότι θα πάει καλά και ότι δε θα έχουμε προβλήματα. Τα χρήματα του ΕΣΠΑ υπάρχουν και πιστεύω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα δουλεύεται το έργο πυρετωδώς, θα το κυνηγήσουμε δηλαδή για να δουλεύεται».

Το έργο περιλαμβάνει:

1. Αποχετευτικά Δίκτυα των οικισμών (τοπικές κοινότητες) Πατσού, Παντάνασσας, Βολεώνων και Αποστόλων

Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων κατασκευάζεται από αγωγούς αποχέτευσης PVC Σειράς 41 και ονομαστικής διαμέτρου DN 200, μήκους: Για την Πατσό 3.546 μ., για την Παντάνασσα 2.594 μ., για τους Αποστόλους: 4.053 μ. και για τους Βολεώνες 1.858 μ.

2. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων

Οι παραπάνω θα υλοποιηθούν μέσω προμήθειας, που περιλαμβάνει προκατασκευασμένες μονάδες επεξεργασίας των λυμάτων των τεσσάρων οικισμών της λεκάνης απορροής του φράγματος Ποταμών Ρεθύμνης, δηλαδή των οικισμών Πατσού, Παντάνασσας, Αποστόλων, Βολεώνων (μεταφορά – τοποθέτηση – εγκατάσταση των συστημάτων βιολογικής επεξεργασίας, οικοδομικές εργασίες, κατασκευή δεξαμενών-οικισμών, υδραυλικές και ηλεκτρικές εργασίες, σύνδεση, δοκιμές-ρυθμίσεις και πλήρη λειτουργία-συντήρηση των συστημάτων από τον ανάδοχο για χρονικό διάστημα πέντε ετών (μη επιλέξιμο), καθώς και οι αγωγοί διάθεσης των καθαρισμένων επεξεργασμένων λυμάτων-εκροών σε παρακείμενα ρέματα. Η επεξεργασμένη εκροή θα είναι απολύτως σύμφωνη με την ΚΥΑ οικ. 145116 ΦΕΚ 354-Β-2011.

3. Εξαγορές γης υποέργου

Απόκτηση, με τη μέθοδο της απευθείας εξαγοράς, των απαιτουμένων εκτάσεων για την κατασκευή των Ε.Ε.Λ. των τεσσάρων οικισμών. Συγκεκριμένα για τον οικισμό Πατσό 857,82 m2, για την Παντάνασσα 1.935,11 m2, για τους Αποστόλους 1.678,99 m2 και για τους Βολεώνες 1.010,22 m2.

4. Δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας

Ηλεκτροδότηση των τεσσάρων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και των οκτώ αντλιοστασίων λυμάτων των οικισμών.

• Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC Σειράς 41, ον. διαμ. DN 200

• Φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων

• 8 αντλιοστάσια λυμάτων

• 4 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) μια ανά οικισμό, πλήρεις σε λειτουργία, με όλες τις αναγκαίες οικοδομικές εργασίες (δεξαμενές κλπ.), υδραυλικές και ηλεκτρολογικές συνδέσεις, αγωγοί διάθεσης εκροών σε ρέματα

Με την υλοποίηση του έργου θα λυθεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα στην περιοχή του Φράγματος των Ποταμών και έτσι οι τέσσερις αναπτυσσόμενοι οικισμοί δε θα συνεχίσουν να μολύνουν το Φράγμα.

rethemnosnews.gr