Συνάντηση και συζήτηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με τους Βουλευτές της Ανατολικής Κρήτης πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 10.00πμ. στα γραφεία του Τμήματος στο Ηράκλειο. 

Στη συνάντηση που συμμετείχαν Βουλευτές του Νομού Ηρακλείου και τέθηκαν δύο βασικά ζητήματα:

Το πρώτο αφορά τις υπερβολικές αυξήσεις των εισφορών, τις απώλειες των αποθεματικών του Ταμείου («κούρεμα» ομολόγων), τη διευρυνόμενη οφειλή του Κράτους προς το Ταμείο από την τριμερή χρηματοδότηση και τη μη υλοποίηση της λειτουργίας του θεσμοθετημένου Κλάδου Ειδικών Παροχών (Ν.3518/2006 και Ν.3655/2008) που θα κάλυπτε τα ζητήματα ανεργίας ή χαμηλού εισοδήματος, στους πληττόμενους Διπλ. Μηχανικούς.

Το δεύτερο έχει να κάνει με την περικοπή του πόρου 2% του ΤΕΕ, ο οποίος αποτελεί περίπου το 70% των εσόδων του, με εύλογα αρνητικά 
επακόλουθα για την ομαλή λειτουργία του ΤΕΕ