Εντατικοποιείται η συνεργασία του ΟΛΗ με την 13η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και τον Δήμο Ηρακλείου, για την προστασία και την ανάδειξη των μνημείων της πόλης που βρίσκονται εντός ή εγγύς της χερσαίας ζώνης του λιμανιού. Στα πλαίσια αυτά μετά από πρωτοβουλία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε συνάντηση και αυτοψία σε διάφορους χώρους, όπου απαιτούνται παρεμβάσεις, αλλά και συνεργασία για την ολοκλήρωση έργων που έχουν ήδη ξεκινήσει.

Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, στα κτίρια του ΟΛΗ, υπό τον συντονισμό του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού, κ. Μπρα Γιάννη, με συμμετοχή των κ. Μανόλη Πετράκη, Αναπληρωτή Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΗ, κ. Σταύρου Λυριντζάκη, Διευθυντή Τεχνικών Έργων & Περιβάλλοντος ΟΛΗ, κας. Βασιλικής Συθιακάκη, Προϊσταμένη 13ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, και κας. Ελένης Κανάκη, αρμόδιας αρχαιολόγου της 13ης Εφορίας Βυζαντινών Μνημείων, όπου συζητήθηκαν διάφορα ζητήματα για την ενίσχυση της προβολής και προστασίας των μνημείων.

Νωρίτερα, είχε προηγηθεί επίσκεψη, του κλιμακίου της ΕΒΑ και των υπηρεσιακών στελεχών του ΟΛΗ με τον Αναπληρωτή Πρόεδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού, κ. Μανόλη Πετράκη, καθώς και την κ. Ιωάννα Κίρκα, Μηχανικό της Τ.Υ. του Δήμου Ηρακλείου, αρμόδια για την συντήρηση κοινοχρήστων χώρων, στον χώρο των ανατολικών νεωρίων. Επίσης το κλιμάκιο επισκέφτηκε την “ανοιχτή” αρχαιολογική ανασκαφή, έναντι του Αγίου Πέτρου, και το στέγαστρο στο “Μπεντενάκι”.

Ανάμεσα στα άλλα συμφωνήθηκε η σύνταξη προϋπολογισμού για το έργο της ολοκλήρωσης της ανασκαφής, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης της από τον Οργανισμό Λιμένος σε συνεργασία με το ΥΠ.ΠΟ. (πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας στον πολιτισμό). Η αντικατάσταση του στηθαίου που διαχωρίζει τον χώρο της ανασκαφής από το πεζοδρόμιο και η σύνταξη μελέτης για την τοποθέτηση διάβασης-γέφυρας πάνω από την ανασκαφή, ώστε να κατασκευαστεί σε επόμενη φάση, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ή την 5η Προγραμματική περίοδο.

Επίσης, συμφωνήθηκε η συνεργασία για την τοποθέτηση από τον ΟΛΗ ενημερωτικής-ιστορικής πινακίδας στον χώρο του “Κούλε”, ανάλογη με αυτή που έχει δημιουργήσει ο ΟΛΗ στα δυτικά νεώρια. Ακόμα να υπάρξει νέα συνάντηση σε συνεννόηση με την ΔΕΗ για την μεταφορά του υποσταθμού από τον χώρο επί του ενετικού τείχους, στην είσοδο του βόρειου λιμενοβραχίονα, σε άλλο σημείο εντός της χερσαίας ζώνης, κλπ.

Στις άμεσες παρεμβάσεις που συμφωνήθηκαν εντάσσεται η κατασκευή και βελτίωση της περίφραξης στο νότιο τμήμα των ανατολικών νεωρίων, ώστε να εμποδιστεί η πρόσβαση μαθητών στον θόλο τους. Μια συνήθεια που εγκυμονεί κινδύνους θανάσιμων ατυχημάτων για τα παιδιά, αλλά και για τους διερχόμενους οδηγούς, ενώ προκαλεί φθορές στο ίδιο το μνημείο.

Επίσης, η επίχωση των τάφων της ανασκαφής, που έχουν ήδη ερευνηθεί, ώστε να βελτιωθεί η αισθητική του χώρου στο Μπεντενάκι. Στο πλαίσιο της λειτουργικής βελτίωσης του χώρου συμφωνήθηκε να ξεκινήσουν οι σχετικές διαδικασίες για την διαπλάτυνση του βορείου πεζοδρομίου της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου από το Μπεντενάκι μέχρι τον Άγιο Πέτρο. Έτσι ο δρόμος θα έχει σε όλο το μήκος του, το πλάτος που προβλέπει η σχετική μελέτη του Δήμου Ηρακλείου για το τμήμα του, μπροστά από τον Άγιο Πέτρο.

Μετά την ανταλλαγή των αναγκαίων στοιχείων και εγγράφων, θα προχωρήσουν οι παραπάνω ενέργειες, και θα ακολουθήσει νέα συνάντηση για την παρακολούθηση της εξέλιξης τους.