Ανοικτή πρόσκληση σε όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως ομιλητές στο 1ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Πολιτισμικός Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη: Τουριστική αξιοποίηση πολιτισμικών αξιών σε λιγότερο ευνοημένες αγροτικές περιοχές», απευθύνει το Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στις 17 & 18/10/2013 με τη συμμετοχή εκπρόσωπων της Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Agriculture and Rural Development), Υπουργείων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και διεθνών δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών κυρίως από χώρες όπως Ιταλία, Σερβία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Βουλγαρία κ.ά.).

Η συμμετοχή στο συνέδριο για παρακολούθηση, έκθεση πόστερ ή παρουσίαση είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται έγκαιρη εγγραφή.Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής, μαζί με την περίληψη της παρουσίασης γίνεται έως 30 Απριλίου 2013 στην ιστοσελίδα: http://sycultourconference.blogspot.gr/

Οι παρουσιάσεις θα εξετασθούν και θα αξιολογηθούν από διεθνή Επιστημονική Επιτροπή και εφόσον επιλεγούν θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του συνεδρίου.

Οι ενότητες εργασίες του συνεδρίου περιλαμβάνουν:

1. Οι επιπτώσεις του πολιτισμικού τουρισμού στην αγροτική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα
2. Έρευνα και αναγνώριση τουριστικών δυνατοτήτων βασισμένων σε πολιτισμικές αξίες
3. Αγροτική ανάπτυξη στο πεδίο της διαχείρισης πολιτισμικών αξιών
4. Μεταφορά πρακτικών και εργαλείων στη διαχείριση πολιτισμικών αξιών

Το Διεθνές Συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου: “Synergy of Culture and Tourism: Utilisation of Cultural Potentials in less favoured rural regions (SY_CULTour) και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα SEE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο http://sycultourconference.blogspot.gr/ και στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, υπεύθυνη κα Γεωργία Παπαδάκη, τηλ. 2810247046, e mail: [email protected]