Για την αδικία σε βάρος των σπουδαστών των ΔΙΕΚ της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», απαντά ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κ. Νίκος Δένδιας μετά από παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Αναφορικά με τον καθορισμό τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εργασίας του άρθρου 3 του ν. 2518/1197, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 3707/2008, ορίσθηκε η συνεργασία του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας. Η εν λόγω συνεργασία συνίσταται στον καθορισμό διαδικασιών πιστοποίησης των επαγγελματιών που δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο.

Όπως επισημαίνει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: «με την υπ. αριθμ. ΓΠ/20007 Απόφαση της υπ. αριθμ. της 37/19-10-12συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ καθώς και την τροποποίηση αυτής στην υπ. αριθμ. 41/15-11-12 συνεδρίαση του εν λόγω Δ.Σ., ορίστηκαν οι διαδικασίες αλλά και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των επαγγελματιών οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», καθώς και η αντιστοίχηση της επαγγελματικής κατάρτισής τους με τους τίτλους επαγγελματικής κατάρτισης του άρθρου 6.παρ1 του ν. 2009/1992».

Επισημαίνει ακόμα ότι: «ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων, διασφαλίζει απολύτως τόσο την αξιοπιστία όσο και το αδιάβλητο της εξεταστικής διαδικασίας των επαγγελματιών που δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της προαναφερόμενης ειδικότητας».

Τέλος, η πιστοποίηση επαγγελματιών του κλάδου «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο δεν αποτελεί ανταγωνιστική διαδικασία ως προς την πιστοποίηση των αποφοίτων της εξαμηνιαίας μεταγυμνασιακής ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», δεδομένου ότι απευθύνεται σε διαφορετικό κοινό.