Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης & Δήμαρχος Πλατανιά Μαλανδράκης Ιωάννης ,προσκαλεί τα Μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου, τους Επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων και όποιος άλλος επιθυμεί όπως προσέλθει στην 4ηΤακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Απριλίου 2013 και ώρα 18.30 μ.μ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά (Γεράνι _ Χανίων) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Παροχή Γνωμοδότησης επί τις 81/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου για το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Πλατανιά »

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα Παρασκευή 12 Απριλίου 2013 , την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.