Στα πλαίσια της συζήτησης που έχει ξεκινήσει σχετικά με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων και την αναγκαιότητα διαβούλευσης μεταξύ των Επιστημονικών φορέων και των υπεύθυνων για την Διαχείριση των Απορριμμάτων, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 06.04.2011 επίσκεψη της Διοικούσας Επιτροπής και μελών του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στη θέση Πυργιά Χερσονήσου, με επικεφαλή τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, κ. Πέτρο Ινιωτάκη.

Την αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ υποδέχθηκε στον ΧΥΤΑ Χερσονήσου ο Δήμαρχος Χερσονήσου κος Ζαχαρίας Δοξαστάκης και ο Πρόεδρος του Φο.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. κος Νίκος Αργυράκης.

Η αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις τους ΧΥΤΑ Χερσονήσου, όπου ενημερώθηκε για τις δράσεις διαχείρισης απορριμμάτων που εφαρμόζονται σήμερα αλλά και για τον μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.), που έχει και την ευθύνη της διαχείρισης Απορριμμάτων της περιοχής και την οποία διαχειρίζεται με ιδιαίτερα συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Ιδιαίτερη έμφαση, κατά τη συνάντηση, δόθηκε στη συζήτηση για το νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Κρήτης και την αναγκαιότητα να πραγματοποιηθεί άμεσα, και να υπάρξει άριστη συνεργασία μεταξύ των φορέων της κοινωνίας και της Αυτοδιοίκησης, ώστε με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση να εφαρμοστούν οι καλύτερες λύσεις, για να αντιμετωπιστεί οριστικά το εξαιρετικά σημαντικό αυτό ζήτημα, με γνώμονα πάντοτε την προστασία του περιβάλλοντος.